Oprøret mod førtidspensions-lov vokser: 59 organisationer danner fælles front
Oprøret mod førtidspensions-lovgivningen er vokset. Mona Striib fra FOA og Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening er blandt 59 organisationer, der er gået sammen. Foto: JobCentrets Ofre, Dansk Magisterforening, FOA.
Den 8. november skal fagforbundene til møde hos Beskæftigelsesudvalget, hvor de skal overbevise ministeren om en opblødning af lovgivningen.

Flere og flere fagforbund og interesseorganisationer danner fælles front mod førtidspensions-lovgivningen.

Nu er hele 59 af landets fagforbund og interesseorganisationer gået sammen om at få ændret lovgivningen. Den omfattende alliance har 1,5 millioner medlemmer tilsammen.

Det skriver Mandag Morgen.

De mange organisationer lægger nu ekstra stort pres på regeringen for at få rettet op på nogle af ”skampletterne”, som de kalder dele af reformerne. De mener, at alt for mange syge, nedslidte og handicappede borgere kommer i klemme med den nuværende lovgivning.

Det sker blandt andet, når udsatte mennesker bliver tvunget igennem nytteløse arbejdsprøvninger og perspektivløse behandlinger for at få afdækket en mulig arbejdsevne, eller når borgere bliver mødt af mistro fra systemets side, som ofte er med til at gøre dem mere syge.

Organisationerne vil desuden have sat en stopper for kommunernes vidt forskellige fortolkninger af loven på området.

- Det er jo helt grotesk, at der er så store forskelle på, hvordan en lovgivning bliver fortolket. Vi hører om borgere, som tænker i, hvor i landet man skal flytte hen for at få en ordentlig behandling. Det går simpelthen ikke, siger næstformand i FOA, Mona Striib, til Mandag Morgen.

Har samlet 40 førtidspensions-beretninger

Den 8. november skal 3F, HK, FOA, BUPL og Magisterforeningen til møde hos Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Inden mødet har de samlet næsten 40 personlige beretninger fra borgere, der er kommet i klemme i systemet.

Nogle af borgerne fortæller, at de har forsøgt at tage deres eget liv eller er endt i dyb depression på grund af deres forløb, og andre er blevet kastet rundt i systemet, selvom de er meget syge og ikke har udsigt til nogen arbejdsevne.

Derfor foreslår alliancen, at der skal indføres et retskrav, så borgere med arbejdsevne på højst syv timer om ugen fremover selv skal kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

- Forslagene kan betyde, at personer med en meget lille eller ingen arbejdsevne vil blive behandlet værdigt. Og for de mennesker vil det betyde en væsentlig forbedring af deres livskvalitet. Vi skal sikre, at vi har et ordentligt sikkerhedsnet for dem med nedsat arbejdsevne. Det er også et sikkerhedsnet for dem, der har fuld arbejdsevne, siger formand for Magisterforeningen Camilla Gregersen til Mandag Morgen.

De står bag alliancen:

Ansatte Tandlægers Organisation, AskovFonden, Bedre Psykiatri, Bibliotekarforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Artistforbund, Dansk El-forbund, Dansk Fibromyalgiforening, Dansk Handicapforbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, Dansk Mejeriingeniørforening, Dansk Musikerforbund, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Dansk Psykologforening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Skuespillerforbund, Danske Elitesportsudøveres Forening, Danske Handicaporganisationer, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Sociale Retshjælps Fond, DJØF, 3F, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Speciallæger, Fængselsforbundet, Gigtforeningen, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Håndboldspillerforeningen, Ingeniørforeningen IDA, Jordbrugsakademikerne JA, Kommunikation og Sprog, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, Landsforeningen LEV, Malerforbundet i Danmark, Pharma Danmark, PROSA, Psykiatrifonden, Præsteforeningen, Scleroseforeningen, Serviceforbundet, SIND, Socialpolitisk Forening, Socialpædagogernes Landsforbund, Spillerforeningen, TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, Tandlægeforeningen, Teknisk Landsforbund, Yngre Læger og Uddannelsesforbundet.

Kilde: Mandag Morgen