Oprør mod førtidspension eksploderer: 41 fagforbund kræver ændringer
I København har der været demonstration i protest mod reglerne om førtidspension. Mona Striib fra FOA og Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening er nu med blandt 41 fagforbund, der slutter sig til oprøret. (Foto: Foto: JobCentrets Ofre, Dansk Magisterforening, FOA.)
Borgere i København har gjort oprør og demonstreret mod reglerne om førtidspension. Nu melder stor alliance af fagforeninger sig ind i kampen og vil have ændringer i regler om førtidspension.

Kan man ikke arbejde mere end syv timer om ugen, bør man selv kunne vælge, om man vil på førtidspension, i ressourceforløb eller i fleksjob. Og det skal være et retskrav, mener FOA, Dansk Magisterforening og 3F sammen med i alt 41 fagforbund, som er gået sammen om seks ændringsforslag af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, skriver Dagbladet Information. 

- Det er en utraditionel konstellation med FOA, 3F og Magistrene, men det viser jo bare, at det er noget rivravruskende galt på tværs af arbejdsmarkedet, siger Mona Striib, der er næstformand i FOA, til Information.

De andre forslag handler blandt andet om, at man maksimalt skal kunne være i ressourceforløb i fem år, at borgeren selv skal kunne søge om det, og at ressourceydelsen skal øges med flere tusind kroner til sygedagpengeniveau.

De seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen

1: Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2: Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3: Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

4: Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes - herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

5: Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

6: Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Kilde: 3F

UDVID

Hos Dansk Arbejdsgiverforening advarer chefkonsulent Maria Bille Høg om, at forslagene vil være "en gentagelse af det sidste årtis fejltagelse, hvor tusinder af mennesker er blevet smidt på førtidspension uden grund, både til økonomisk men også sundhedsmæssig skade".

Hos de 41 fagforbund fastholder man omvendt, at der må være en grænse.
- Vi skal undgå, at mennesker uden arbejdsevne skal prøves igen og igen. Vi skal have respekt for den enkeltes vurdering af egen formåen, når vi er nede på så få timer. Og så skal den lægefaglige vurdering respekteres. Langt de fleste vil gerne have en tilknytning, kollegaer og en faglig identitet. Men nogle kan bare ikke arbejde, selvom de gerne vil,  siger Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening, til Information.

De 41 forbund

De faglige organisationer, som indtil nu har tilsluttet sig ændringsforslagene, er:

Ansatte Tandlægers Organisation, Bibliotekarforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, BUPL, Dansk Artist Forbund, Dansk El-forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Organist og Kantorsamfund, Dansk Psykologforening, Dansk Skuespillerforbund, Danske Elitesportsudøveres Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, DJØF, Fagligt Fælles Forbund/3F, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Speciallæger, Fængselsforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF, Håndbold Spiller Foreningen, Ingeniørforeningen IDA, Jordbrugsakademikerne JA, Kommunikation og Sprog, Malerforbundet, Pharmadanmark, Prosa, Præsteforeningen, Serviceforbundet, Socialpædagogerne, Spillerforeningen, Tandlægeforeningen, Teknisk Landsforbund samt Yngre Læger.

via Listen To News