"Meget påfaldende": Kolding giver fem gange så mange førtidspension som København
(Foto: Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix)
Der er noget, der tyder på, at Københavns Kommune administrerer lovgivningen forkert, lyder det fra professor i socialret, Kirsten Ketscher.

I Kolding Kommune er der 83 borgere, som har afsluttet et ressourceforløb inden for det seneste år. Af dem har 73,5 procent fået førtidspension. I Københavns Kommune er det kun 14 procent af de 235 borgere, der har afsluttet et ressourceforløb, som har fået førtidspension.

Antallet af mennesker, der kommer på førtidspension efter et endt ressourceforløb, svinger fra nul til 80 procent fra den ene kommune til den anden, viser en gennemgang, som Avisen.dk har lavet på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Vi har set på arbejdsmarkedsstatus en måned efter endt ressourceforløb for de 3.784 forløb, som er afsluttet i første kvartal 2017 og anden, tredje og fjerde kvartaler af 2016.

Det spænd er alt for stort, mener Kirsten Ketscher, som er professor i socialret på Center for Retslige studier på Københavns Universitet.

- Selvfølgelig kan der være forskel på folk fra den ene by til den anden, men så stor er den altså ikke. Der er noget, der tyder på, at Københavns Kommune administrerer lovgivningen forkert, siger hun.

Ressourceforløb blev indført i 2013. Det er et forløb for syge, der skal have afklaret, hvor meget de kan arbejde. Eller om de skal have førtidspension. Forløbet kan vare fra et til fem år.

Københavns Kommune har den seneste tid været hård kritik for at være for hård i sin vurdering af, hvem der kan få førtidspension. Det har blandt andet udløst demonstrationer ved et jobcenter.

Tallene indikerer også, at der er en strengere praksis i København.

Mens Københavns Kommune gav førtidspension til 14 procent af dem, der afsluttede et ressourceforløb, gav Aarhus Kommune førtidspenision til 30 procent.

- De to byer er sammenlignelige, og alligevel er tallet dobbelt så højt i Aarhus, det er meget påfaldende. Det viser efter min opfattelse, at København administrerer retten til førtidspension for restriktivt, siger hun.

Hver tredje tilbage på kontanthjælp

Der er også et andet punkt, hvor København og Aarhus Kommune adskiller sig. I København er 34,9 procent af dem, der har afsluttet et ressourceforløb, tilbage på kontanthjælp en måned efter. I Aarhus kommune er det kun fire procent.

- Der burde ikke være en så markant en forskel. Der er noget, der tyder på, at Københavns Kommune jager folk ud af ressourceforløb før tid, siger Kirsten Ketscher.

Hun mener, at nogle af de sager, hvor borgere går fra ressourceforløb til kontanthjælp kan være i strid med en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen på området. Afgørelsen siger, at kommuner ikke må sætte folk på kontanthjælp, hvis de stadig er syge. I stedet skal der tilbydes et nyt ressourceforløb. Læs mere om afgørelsen her.

Men Bjarne Winge, som er administrerende direktør for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, understreger, at kommunen overholder loven.

”Det ligger i ressourceforløb, at nogen bliver afklaret til kontanthjælp, da alle ikke er berettiget til førtidspension eller fleksjob. Jeg kan ikke svare for andre kommuner, men vi følger lovgivningen og vurderer løbende vores praksis efter Ankestyrelsens, samt kigger på hvad andre kommuner gør,” skriver han i en mail til Avisen.dk.

Ikke økonomien der afgør det

I den anden ende af listen finder vi Kolding Kommune. Her har 83 borgere afsluttet et ressourceforløb inden for det seneste år, og af dem fik 61 førtidspension. Det svarer til 73 procent.

Det tal afspejler, at Kolding Kommune har en individuel tilgang til tilkendelsen af førtidspension, mener Jakob Gudbrand, der er jobcenterchef i Kolding Kommune.

- Jeg synes, vi har fundet den rette praksis. Det er jo en faglig tilgang, som er individuelt bestemt af borgerens livssituation og fremtidsmuligheder for et arbejdsliv. Set i det perspektiv, er førtidspension for de 61 borgere det rette, siger han.

I Kolding er antallet af førtidspensioner faldet de seneste år som følge af reformen i 2013, og antallet af fleksjob med få timer i starten, som så udvikler sig med flere timer, er steget.

Jakob Gudbrand understreger, at det i Kolding Kommune ikke er økonomien, der afgør, om en borger får førtidspension eller ej.

- Hvis den individuelle faglige vurdering siger, at her skal der tilkendes en førtidspension, så bliver det sådan, siger han.

via Listen To News