Efter samråd: Minister vil ændre lov om førtidspension

Beskæftigelsesministeren er nu klar til at lave førtidspensionsloven om. Det kom frem under et åbent samråd.
Kommunerne må ikke se bort fra lægelige oplysninger i førtidspensionssager eller igangsætte forløb, som forværrer borgernes helbred, fastslog Troels Lund Poulsen (V) onsdag.
Kommunerne må ikke se bort fra lægelige oplysninger i førtidspensionssager eller igangsætte forløb, som forværrer borgernes helbred, fastslog Troels Lund Poulsen (V) onsdag. Foto: Scanpix, Sarah Christine Nørgaard

Førtidspensionsreformen fra 2013 skal gennemgås med henblik på at ændre reglerne.   

- Ja, jeg mener, at der er behov for at præcisere i forhold til den lovgivning, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under et åbent samråd på Christiansborg onsdag morgen.

Det var Enhedslistens Finn Sørensen, der havde bedt beskæftigelsesministeren om at forholde sig til, om han vil ændre loven om fleksjob og førtidspension, så alvorligt syge mennesker ikke kan tvinges i arbejdsprøvninger, ressourceforløb og fleksjob af få minutters varighed.

EL: Så langt så godt

Derfor udløste det også ros fra Finn Sørensen (EL), at beskæftigelsesministeren var åben overfor at se på, hvordan reglerne om førtidspension kan justeres.

- Det er første gang, jeg hører en beskæftigelsesminister sige klart og tydeligt som hr. Troels Lund Poulsen gjorde for lidt siden, 'jeg mener, der er behov for at præcisere den lov'. Så langt er vi kommet. Det tog så fire år, men okay vi kæmper videre, sagde Finn Sørensen på samrådet.

Både han og flere af de andre fremmødte beskæftigelsesordførere afkrævede efterfølgende ministeren et svar på, hvor han så de største knaster i lovgivningen om førtidspension.

Afventer evaluering

Men Troels Lund Poulsen (V) afviste at komme nærmere ind på, hvilke ændringer der kan komme på tale.

Han vil først og fremmest afvente evalueringen af fleksjob og førtidspensionsreformen, som i sin tid blev indført af SRSF-regeringen sammen med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

- Det er mest sagligt lige at trække vejret ind et kort øjeblik og så se på, hvad der skal til for, at vi sikrer, at den intention, et bredt flertal havde i Folketinget, at den bliver efterlevet, sagde han.

I en netop offentliggjort redegørelse skriver Beskæftigelsesministeriet, at dele af evalueringen af fleksjob- og førtidspensionsreformen forventes at blive færdig til jul med henblik på efterfølgende politiske drøftelser i starten af det nye år.

Den fulde evaluering af reformen forventes at være afsluttet i februar, hvorefter de politiske forhandlinger indledes.

Opgør med forskelle nødvendigt

Beskæftigelsesministeren lagde dog ikke skjul på, at en åbenlys udfordring er kommunernes forskellige tilgang i tilkendelser af førtidspensioner.

- Der er en meget stor variation kommunerne imellem, påpegede Troels Lund Poulsen (V).

Og det kalder ifølge ministeren på et eftersyn, når der blandt andet er meget stor variation imellem de største byer.

- Det fortjener altså en grundig evaluering, sagde han.

Reform har skabt resultater

Beskæftigelsesministeren fremhævede dog også, at reformen om førtidspension og fleksjob har skabt gode resultater og et mere rummeligt arbejdsmarked.

Derfor tegner retorikken om meningsløse arbejdsprøvninger ikke det fulde billede, pointerede ministeren.

Men hvis en borgers arbejdsevne er så lille, at selvforsørgelse ikke er muligt, skal der indledes en sag om førtidspension, forklarede Troels Lund Poulsen (V).

- Der er altså ikke nogle krav om, at syge borgere skal trækkes igennem såkaldte arbejdsprøvninger, sådan som der er henvist til i samrådsspørgsmålet, sagde han.

Lægens ord skal inddrages

Beskæftigelsesministeren tydeliggjorde, at han generelt forventer, at kommunerne laver en ordentlig og grundig sagsbehandling.

- I tilfælde af, at borgerens helbredsmæssige situation forværres under indsatsen, skal kommunen stoppe eller tilpasse indsatsen.

- Og kommunerne må heller ikke se bort fra lægelige oplysninger i førtidspensionssager eller igangsætte forløb, som forværrer borgernes helbred. Kommunerne skal forholde sig til de lægelige oplysninger i sagen, sagde Troels Lund Poulsen (V).

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.