Lokal-tv frygter lukning
Nedskæringer ? Lokal-tv-stationer i Odense risikerer at lukke på stribe på grund af reducerede tilskud fra Kulturministeriet. Kommunen vil ikke hjælpe

Erland Kildal og Axel Nielsen elsker at producere lokal-tv. Men i år har glæden været knap så stor.
For bestyrelesmedlemmet og næstformanden for Korup Lokal TV har måttet bruge en stor del af tiden på at finde sponsorer for at undgå lukning af stationen. Økonomien ser nemlig sort ud.
Fra 2005 til 2006 er støtten fra Kulturministeriets pulje til lokal radio og tv blevet reduceret fra 147.500 kroner til 11.979 kroner - altså en besparelse på 90 procent.
»Det kan slet ikke lade sig gøre at producere lokal-tv med så lille et budget. Man kan lige så godt dreje nøglen om,« fortæller Erland Kildal.
Det er dog lykkedes den lokale tv-station at samle knap 70.000 kroner ind i sponsorstøtte i år. Og på denne måde har det lige kunnet løbe rundt.
»Men vi har ikke mulighed for at vedligeholde vores udstyr og opdatere det. Så det er et meget skrabet budget,« understreger Axel Nielsen.
Årsagen til det ændrede støttebeløb er Medieforliget for 2006, der er vedtaget af Folketinget.
Her er pengene fordelt anderledes end hidtil. Ifølge Axel Nielsen så er det tv- og radiostationer på universiteterne og tv- og radioproduktion af handicappede og andre vanskeligt stillede, som har fået forøget deres tilskud på bekostning af de almindelige lokale radio- og tv-stationer.

Kommune hjælper ikke

Korup Lokal TV har forsøgt at få Odense Kommune til at give en økonomisk håndsrækning, men her har svaret været nej.
»Vi har først søgt by- og kulturforvaltningen, men her blev vi henvist til borgmesterforvaltningen. Og i borgmesterforvaltningen fik vi blot at vide, at der ikke var afsat penge til denne form for støtte i budgettet. Men man har altså heller ikke ønsket at tage det op i forbindelse med budgettet for 2007,« konstaterer Axel Nielsen.
Borgmester Jan Boye beklager de vanskelige forhold for tv-stationen, men understreger, at det er et statsligt ansvar at yde støtte til lokal tv- og radioproduktion.
»Det er ikke et kommunalt ansvar, og derfor tager vi ikke stilling til det,« siger Jan Boye.

Skrabet igen

Næste års budget for Korup Lokal TV bliver også skrabet. Og det hele vil afhænge af lokale sponsorer.
»Vi har fået en massiv opbakning fra lokalsamfundet, og det er helt fantastisk. Men vi kommer formentlig heller ikke næste år op på det driftsbeløb, som vi skal bruge for at lave ordentligt lokal-tv. Om få år er udstyret uddateret og slidt, og så må vi lukke,« forklarer Axel Nielsen.