Lighed er ikke målet

Stigende ulighed burde ikke være et emne, der fik den store opmærksomhed i Danmark. For det første er vi verdens mest lige land, og vi udbygger disse år vores globale forspring, når det gælder økonomisk lighed. Ganske vist stiger uligheden svagt, men den stiger hurtigere i verdens næstmest lige land, Sverige. For det andet er det uklart, hvorfor lighed skulle være et mål for et samfund. Vi bør i stedet flytte fokus tilbage på det væsentlige: At hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv – og helst hjælpe dem til at blive selvhjulpne.

 

De sidste 15 år er uligheden steget lidt, fordi nogle har haft en større indkomstfremgang end andre – men alle indkomstgrupper har det bedre i dag end for 15 år siden. Jeg bliver ikke fattigere af, at du får lønforhøjelse. Jeg bliver højst misundelig, men det er mit problem – ikke dit eller samfundets. Som socialdemokraten Henrik Sass Larsen udtrykte det for cirka halvanden år siden: »Bistandsklienten i den anden ende af Køge bliver jo ikke fattigere af, at prisen på min bolig stiger.«

 

I øvrigt har Danmark ikke kun verdensrekord i lighed. Vi har også verdens laveste andel af personer i lavindkomstgruppen. Og set over et livsforløb tilhører kun én ud af 1.000 lavindkomstgruppen.