Kære Ritt B. – drop den forbandede trang til ensretning
Ungdomshuset ? Hvorfor skal den del af den københavnske ungdomskultur, der findes i og omkring Ungeren, sendes til fristaden, frem for at være dér, hvor de unge er, og hvor byen er

Menneskelig frigørelse handler både om frihed fra undertrykkelse, ensretning og kontrol og om frihed til at leve sit liv og udfolde sig og opnå de ting, man drømmer om.
Det forudsætter både et demokratisk samfund, der sikrer menneskene rettigheder til at ytre sig, forsamles, organiseres og til at handle og vælge. Og det forudsætter et samfund, der skaber velfærd, lighed og tilvejebringer muligheden for at forfølge sine livsdrømme, uanset ens oprindelse og baggrund.
På Jagtvej 69 ligger Ungdomshuset. Bygningen er opført i 1800-tallet af arbejderbevægelsen i København. Folkets Hus var dengang udgangspunkt for kampen for social retfærdighed og fagligt arbejde. At det skulle være Socialdemokraterne, der solgte Ungeren til et dertil indrettet aktieselskab for derefter at lade det glide i hænderne på Faderhuset, er derfor ligeså tragi-symbolsk, som det er utilgiveligt.
Hvis brugerne ikke kan blive, er det politikernes opgave at stille med et reelt alternativ. Jeg forstår godt, at de unge ikke kan acceptere den uforpligtende politiker-snak, så længe det kun bliver ved ord. Det er jo at stille med ingenting. Hvad har de unge oplevet fra Socialdemokraternes hånd de sidste 20 år, andet end brudte løfter og politiske svigt? Børnehuset fik man aldrig. Ungdomshuset fik man kun efter en lang række BZ’elser. De uacceptable optøjer 16.12. har de unge et stort ansvar for. Men der påhviler også politikerne et ansvar for at undgå sociale konflikter. At mødes med Fonden Jagtvej 69 og afvise en nøgle-til-nøgle løsning – det er ansvarsløshed.