Ingen førtidspension til syge Lea: København vil sende hende tilbage på kontanthjælp
"Hvis jeg var en ludobrik, var jeg slået tilbage til start." Sådan beskriver Lea Hansen oplevelsen af at ryge tilbage på kontanthjælp. (Foto: Privatfoto.)
Efter to år på ressourceforløb mener kommunen ikke længere, at Lea Hansen er syg nok til ressourceforløb. Selv oplever hun ikke, at hun har fået det bedre.

Af de 235 borgere i Københavns Kommune, som har afsluttet et ressourceforløb inden for det seneste år, har 33 fået førtidspension, mens 82 er blevet sendt tilbage på kontanthjælp. Det viser en ny opgørelse, som Avisen.dk beskriver.

Det er sandsynligvis også det, der kommer til at ske, når Lea Hansens ressourceforløb stopper den 31. juli. I et brev fra Københavns Kommune, som Avisen.dk har set, har hun fået at vide, at hun ikke længere er i målgruppen for ressourceforløb.

- De vil jo egentlig have, at jeg skal raskmelde mig og stå til rådighed for den normale beskæftigelsesindsats. Det kan jeg jo på ingen måde, siger Lea Hansen.

Avisen.dk har tidligere skrevet om Lea Hansen, da Københavns Kommune ville stoppe hendes ressourceforløb uden at tilbyde hende noget andet i stedet. 

Men efter en klage har kommunen indvilget i at forelægge Lea Hansens sag for et rehabiliteringsteam og lade ressourceforløbet forsætte indtil da.

- Det giver mig en chance for at få flere til at bedømme min sag, og jeg føler, at jeg nu i det mindste får en chance for at blive hørt, siger hun.

Ressourceforløb vs. kontanthjælp

 

Ressourceforløb: 

Målrettet personer med komplekse problemer, der risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke personen får en særlig indsats. Varer ét til fem år. Består ofte både af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Ydelsen er på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst. 

Ressourceforløb kan føre til en afklaring om funktionsniveau og kan ende i ordinær beskæftigelse, uddannelse, fleksjob eller førtidspension. 

Kontanthjælp:

En offentlig ydelse til personer, som ekstraordinært ikke kan forsørge sig selv eller deres familie. Det er en midlertidig ydelse, indtil man kommer i arbejde igen. 

Man skal være tilmeldt jobcentret for at kunne få kontanthjælp, ligesom man skal modtage de jobtilbud og aktiveringsprojekter, der kommer. Gør man ikke det, kan man få forskellige sanktioner og miste retten til kontanthjælp. Man kan heller ikke modtage kontanthjælp, hvis man har indtægter eller formue, som kan dække forsørgelsesbehovet. 

Derudover kan man være underlagt regler som 225 timers-reglen, gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloftet.

Kilde: DinRetshjælp.dk. 

UDVID

Er hun blevet rask?

Lea Hansen er uddannet laborant og multimediedesigner og har gennemført en halv læreruddannelse. Men for ni år siden blev hun sygemeldt med kroniske smerter udløst af en blødende tarmbetændelse og fibromyalgi.

Efter sygedagpenge havnede hun på kontanthjælp indtil for to år siden, hvor hun blev bevilget et ressourceforløb. Her har hun forsøgt sig med fysisk træning og varmtvandstræning.

- Men hver gang, jeg har været ude i et forløb, er jeg blevet dårligere og dårligere, siger Lea Hansen.

Hun forstår derfor ikke, hvorfor Københavns Kommune pludselig mener, at hun ikke længere er syg nok til et ressourceforløb.

I en lægeattest fra Lea Hansens praktiserende læge, som er lavet for omkring to år siden, står der, at hendes "arbejdsevne er varigt og betydelig nedsat i et hvert erhverv".

Der står også, at hun er færdigudredt, og at det ikke skønnes, at hendes arbejdsevne bliver bedre.

"Det er min lægefaglige anbefaling, at patienten tildeles pension og såfremt dette ikke er muligt, må patienten forsøges via ressourceforløb at blive indpasset i et mikroskopisk flexjob," står der i lægeattesten, som Avisen.dk har fået tilsendt en kopi af.

Til trods for lægens anbefaling skriver Københavns Kommune i et brev til Lea Hansen, som Avisen.dk har set, at der ikke er noget, der tyder på, at hun er i målgruppen for hverken fleksjob eller førtidspension.

Københavns Kommune har tidligere afvist at kommenter sagen over for Avisen.dk.

via Listen To News