Hver femte hjemvendte soldat får mén
De fleste soldater, der har været udsendt for Danmark siden 1992, klarer sig godt efter hjemkomsten. Foto: Thilde Dehlsen
Hver femte soldat, der har været udsendt for Danmark, får fysiske eller psykiske mén af udsendelsen.

Mere end hver femte danske veteran føler, at de har fået fysiske eller psykiske mén af at være udsendt på internationale missioner som soldater.

Det viser resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse udført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) blandt godt 3000 veteraner.

Deltagerne i undersøgelsen har været udsendt en eller flere gange mellem 1992 og 2009 til f.eks. Ex-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan.

Det er særligt soldater, der har været udsendt flere gange og dem, som ikke længere er ansat i forsvaret, der beretter om psykiske mén.

"Undersøgelsen viser, at veteranerne også mange år efter udsendelsen kan opleve, at de har følgevirkninger. Det giver anledning til at rette opmærksomheden mod de nyeste generationer af soldater, der kun i begrænset omfang er med i undersøgelsen, men som jo i højere grad end tidligere har deltaget i reelle krigshandlinger under deres udsendelse," siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der leder forskningsprojektet.

Trods ar på sjæl og krop har de fleste veteraner positive minder fra deres udsendelse. De nævner bl.a., at de har oplevet et godt kammeratskab og har lært at tackle vanskelige situationer.

Undersøgelsen viser også, at veteranerne gennemgående klarer sig godt, efter de kommer hjem.

Størstedelen lever i parforhold og har børn, tre af fire bor i ejerbolig, og sammenlignet med mænd i befolkningen er der flere, der tager en længere uddannelse. Veteranerne drikker også mindre end befolkningen. Til gengæld er der flere rygere blandt veteranerne, og flere har eksperimenteret med stoffer.