Gadepræstens menighed vokser
Armod ? Stadig flere personer får et misbrug og ender som socialt udstødte på gaden, siger Peder Thyssen, der er gadepræst for Kirkens Korshær i Odense

Langt de fleste af landets præster vil være fornøjet over en menighed, der får stadig flere medlemmer.Men sådan er det ikke for sognepræst Peder Thyssen, der siden 1992 har fungeret som gadepræst for Kirkens Korshær i Odense.I den funktion har han de seneste 14 år været sjælesørger for de armodsramte mennesker, der har deres hjem på gaderne i Fyns største by. Og gennem de seneste år har Peder Thyssen været vidne til en bekymrende udvikling.»Der kommer flere og flere på gaden. Og mange er under 25 år, når de ender der. Det er skræmmende at se, at det går den vej,« siger den odenseanske gadepræst.

Stress og stoffer

Peder Thyssen ser to sammenhængende årsager til, at flere unge ender som misbrugere og socialt udstødte i Odenses gader.»Mange har stadig sværere ved at leve op til de større krav på arbejdsmarkedet. De mangler selvtillid og føler ikke, at de kan slå til på grund af deres baggrund.Gadepræsten oplever også, at svagere folk, der tidligere var i stand til at passe et job, har det meget sværere i dag.»Folk har langt færre rutineopgaver på deres job i dag. Og så er det svært for folk med koncentrationsbesvær. De kan simpelthen ikke holde til det i det lange løb.«Og på grund af problemerne med arbejdsmarkedet vælger mange at dulme nerverne med rusmidler. Ikke mindst med hash, fortæller Peder Thyssen.Derved sættes en sociale deroute i gang, der nemt kan fortsættes.»For det er helt vanvittigt, hvad der er af rusmidler i dag. De findes overalt. På diskoteker, på gaden. Alle steder,« konstaterer gadepræsten.

P rd christianiacykel

Gadepræsten har gennem sit virke for Kirkens Korshær et indgående kendskab til dagligdagen for alkoholikere og stofmisbrugere i Odense. Han arbejder ofte på herberg og varmestuer i byen.Og en gang om ugen tager han sin røde christianiacykel og tramper ud i byen og møder gadefolket i deres egne omgivelser. På turene ud i byen er cyklens lad blandt andet lastet med varme drikke og cigaretter.»Jeg møder de hjemløse, hvor de er. Min spektakulære cykel er synlig i gadebilledet og med til at signalere, at Gud altså ikke er død.«Flere gange om måneden holder Peder Thyssen gudstjenester for de socialt udstødte odenseanere. Det sker både i Skt. Hans Kirke i Nørregade og ude i gaderne. Gadegudstjenesterne bliver normalt holdt på hjørnet af Vestergade og Jernbanegade.»Når folk ikke har tid til at komme i kirke, så må kirken komme til dem.«

Guds ord ved plsevogn

En enkelt gang har gadegudstjenesten også haft en anden placering.»Den sidste fredag før jul stod jeg ved Julies pølsebod på Vilhelm Verners plads og holdt gudstjeneste i fuldt ornat.«Peder Thyssen fortæller, at det er både udfordrende og anderledes at holde gudstjeneste for gadens folk. For denne menighed afbryder gerne præsten i hans prædiken, hvis der er et eller andet, der skal kommenteres.»Sådan noget sikrer dynamik og nærhed. Vi skaber gudstjenesten sammen. Men en gang imellem sker det jo, at jeg kommer til at tabe tråden.«