Flere fagforbund og arbejdsgivere presser Hjort: Vi vil ha' en aftale

Finansminister Claus Hjort Frederiksen mødes før trepartsforhandlingerne med et ønske fra fagbevægelsen - bl.a. sygeplejerskernes formand Grete Christensen - men også fra DA's Jacob Holbraad. (Foto: Foto: SCANPIX arkiv, Dansk Sygeplejeråd og DA)

Forbundsformænd og arbejdsgivere ønsker brændende at indgå aftaler med regeringen. Det viser en rundspørge før de afgørende treparts-forhandlinger.

Det er afgørende, at der landes en eller flere aftaler med Venstre-regeringen.

Så klart er budskabet fra ni faglige organisationer og arbejdsgiverne, før de såkaldte treparts-forhandlinger begynder i februar. Forhandlingerne kan give både ansatte, chefer og samfundet store gevinster.

Det viser en rundspørge foretaget af Avisen.dk og Ugebrevet A4. Rundspørgen er sendt bredt ud til både lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer. Ialt er 27 organisationer blevet spurgt.

I svarene fra de ni faglige organisationer, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er der ingen slinger i valsen, når man spørger om vigtigheden af at få en treparts-aftale i hus.

Det er "meget vigtigt" eller "vigtigt".

Ingen siger "mindre vigtigt" eller "slet ikke vigtigt".

Med de entydige svar gør repræsentanterne for ansatte og chefer det helt tydeligt, at der er meget på spil i treparts-forhandlingerne.

En af dem, der meget gerne ser en treparts-aftale, er formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen.

- I 2012 kuldsejlede forsøget på at lave en trepartsaftale, og nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen erklærede treparten død som institution. Det gør, at vi i dag som fagbevægelse har rigtigt meget brug for at vise, at vi er i stand til at lave aftaler med regeringen og på den måde påvirke politik, siger Dennis Kristensen til Avisen.dk.

Hos arbejdsgiverne synes man også, det er "meget vigtigt", at der landes en treparts-aftale. Direktøren for Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, skriver til Avisen.dk:

- Det er meget vigtigt ud fra præmissen om, at formålet med treparts-drøftelserne er at tage livtag med nogle af de store arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Danmark står over for.

- Det er helt afgørende for væksten og velstanden i Danmark, at vi finder de rette løsninger og her er treparts-forhandlingerne en oplagt anledning.

Chance for forandringer

Det skal gerne blive sådan igen, at repræsentanter for ansatte, chefer og regeringen mødes med jævne mellemrum. Derfor er det ifølge sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, vigtigt at nå i mål med en treparts-aftale.

- Det er rigtigt vigtigt, at man får etableret trepart som institution. Med treparten kan man flytte væsentlige elementer i det danske samfund, siger Grete Christensen og fortsætter:

- Jeg tør ikke tænke på, hvor vi ville være henne i dag, hvis vi ikke havde treparten. Eksempelvis var det jo via en trepart, at man i 1987 fik lavet en pensionsreform og skabt de pensionsordninger, som har kæmpe betydning for mange pensionister i dag.

Alle skal bidrage

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at den første runde treparts-forhandlinger får fokus på integration af flygtninge. På dette område vil Kommunernes Landsforening (KL) gerne have, at forhandlingerne bærer frugt. 

- Det er vigtigt at nå frem til en treparts-aftale om integration. Men det er kun meningsfyldt, hvis alle skal bidrage. Det forudsætter, at ledelse og medarbejdere stiller sig op på en ølkasse i kantinen og taler varmt for integration. Det er ikke noget, kommunerne kan klare alene, siger næstformanden for KL, Jacob Bundsgaard, til Avisen.dk.

(artiklen fortsætter under boxen)

Undersøgelsens resultater

Hvor vigtigt er det samlet set for jer, at man enes om en trepartsaftale?

Hovedorganisationen FTF: Meget vigtigt

FOA: Meget vigtigt

Dansk Sygeplejeråd: Meget vigtigt

Gymnasieskolernes Lærerforening: Meget vigtigt

Dansk Socialrådgiverforening: Vigtigt

Dansk Magisterforening: Vigtigt

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund: Vigtigt

Djøf: Vigtigt

Finansforbundet: Meget vigtigt

Dansk Arbejdsgiverforening: Meget vigtigt

Kommunernes Landsforening: Meget vigtigt

Danske Regioner: Vigtigt

Note: Respondenterne blev præsenteret for følgende spørgsmål:

Hvor vigtigt er det samlet set for jer, at man enes om en trepartsaftale? Svarmuligheder: Meget vigtigt, vigtigt, mindre vigtigt, slet ikke vigtigt eller ved ikke. 

Kilde: Rundspørge foretaget af Ugebrevet A4/Avisen.dk i januar 2016

UDVID

Han understreger, at der senere meget gerne må blive treparts-forhandlinger om mere end integration. 

- Det er meget vigtigt for integrationen, at flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet. Men det skal ikke få os til at glemme, at vi har 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse, og flere af dem skal altså også i job, og det bør vi også tale om under treparts-forhandlinger, siger Jacob Bundsgaard. 

Håb om løft i uddannelse

Dennis Kristensen fra FOA lægger ikke skjul på et af sine store ønsker:

- Jeg håber meget, at vi kan finde en model for at give ufaglærte og andre med kort uddannelse et stort uddannelses-løft. At vi kan nå til enighed om, at der skal bruges flere penge på at give de kortest uddannede flere kompetencer, siger han.

Flere hænder, tak

Direktør Jacob Holbraad fra arbejdsgiverne er optaget af, at forhandlingerne fører til, at cheferne bedre kan få besat ledige job med kvalificerede mennesker. 

- I bedste fald vil vi komme ud af treparts-drøftelserne med en plan for, hvordan vi kan forbedre integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet, udvide arbejdsstyrken, så virksomhederne ikke vil mangle arbejdskraft, målrette uddannelsesindsatsen, så virksomhederne kan skaffe faglært arbejdskraft og styrke danske virksomheders konkurrenceevne, skriver Jacob Holbraad til Avisen.dk.

Løkke har brug for aftale

Ifølge Dennis Kristensen fra FOA har Lars Løkke Rasmussen også stor interesse i, at trepartsforhandlingerne bliver en succes. 

- Venstre-regeringen er så smal, at den har brug for alle taster på klaviaturet for at finde løsninger. Ved at lave en aftale med arbejdsmarkedets parter, kan regeringen tvinge sit brogede parlamentariske bagland til at bakke op. Det er svært for partierne at sige nej, når arbejdsmarkedets parter har nikket ja, siger Dennis Kristensen.

 

Trepart Der kan snart blive indgået aftaler, som får stor betydning for ansatte, chefer og samfundet. Siden 11. februar har regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgivere været i gang med såkaldte treparts-forhandlinger. Ugebrevet A4 og Avisen.dk følger med på sidelinjen.
"Tåbeligt" og "svinsk": Læserne raser over forslag om nyt krav til ledige
LA-minister: For mange danskere er uddannelses-invalide
A4: Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge?
A4: Klar besked før trepart: Der skal penge på bordet, Løkke