Fagbosser: Vi får landet vigtig aftale

De to fagbosser Dennis Kristensen (FOA) og Bente Sorgenfrey (FTF) er overbeviste om, at der kommer en treparts-aftale i år. Næstformand for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, (yderst t.h.) håber på det.  (Foto: Arkivfotos (fra venstre): Jens Nørgaard Larsen/Scanpix, Erik Refner/Scanpix og Aarhus Kommune.)

Der skal nok komme en aftale mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og regering. Sådan lyder det fra nøglepersoner, før de tre parter lægger arm om fremtidens arbejdsmarked.

Optimismen er stor forud for vigtige forhandlinger om integration af flygtninge og forhold i arbejdslivet. En række fagforbund og og arbejdsgivere tror på, at der bliver landet en treparts-aftale i år mellem fagbevægelse, arbejdsgivere og regeringen.

Optimismen fremgår af en rundspørge, som Avisen.dk og Ugebrevet A4 har udført. Heri udtrykker syv ud af ni formænd for faglige organisationer tro på, at der kommer en treparts-aftale i år. De øvrige to formænd udtrykker håb om en aftale. 

Blandt optimisterne er formanden for Finansforbundet, Kent Petersen. Han begrunder sin optimisme med, at de tre parter i efteråret 2015 fandt fælles fodslag om et nyt system for dagpenge. 

- Viljen til at strække sig for at nå en løsning viste fagbevægelsen i forbindelse med dagpengeforliget, skriver Kent Petersen i rundspørgen. 

Formanden for paraply-organisationen FTF, Bente Sorgenfrey, tror også på en aftale og skriver:

- Der er vilje til at bruge treparts-institutionen som middel til at nå fælles løsninger.

Vil undgå katastrofal politik

I rundspørgen deltager primært repræsentanter for offentligt ansatte og akademikere. Det gælder for eksempel FOA, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Magisterforening. De tror på, at det munder ud i en eller flere aftaler, når treparts-forhandlingerne begynder i februar. 

I landets største fagforbund 3F, hvor hovedparten arbejder i det private erhvervsliv, anslår man også en optimistisk tone. Formand Per Christensen siger til Avisen.dk:

- Der er gode muligheder for, at vi når frem til en eller flere aftaler. Vi har fra fagbevægelsens side brug for at vise, at vi er nogle af de bedste og klogeste, når det gælder om at finde løsninger på arbejdsmarkedet.

Hvis der ikke kommer nogen treparts-aftaler, kan det virkelig være noget skidt, frygter Per Christensen. 

- Hvis vi ikke lander en aftale, risikerer vi bare at få smidt noget katastrofal symbolpolitik i hovedet fra Christiansborg, siger Per Christensen.

Som eksempel på "katastrofal symbolpolitik" nævner han, da Folketinget i 2010 vedtog reformen af dagpengene uden at inddrage fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Reformen har gjort, at over 60.000 mennesker har mistet dagpengene.

(Artiklen fortsætter under faktaboksen)

Chefer er håbefulde

Regeringen lægger op til, at den første runde af treparts-forhandlinger får fokus på bedre integration af flygtninge. Derefter kan der komme andre runder - for eksempel en om mangel på praktikpladser og uddannelse. 

Blandt de offentlige arbejdsgivere tror man også på, at der kommer en aftale. Det gælder blandt andre Bent Hansen (S), som er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Midtjylland. 

- Det er sandsynligt, at der indgås aftale om et eller flere enkeltelementer, herunder for eksempel på flygtningeområdet, hvor der p.t. er et stort behov for nye løsninger, skriver Bent Hansen til Avisen.dk.

Blandt arbejdsgiverne i kommunerne går man rundt og håber på at lande en treparts-aftale.

- Vi håber meget på at få en treparts-aftale om bedre integration af flygtninge.  Men det forudsætter, at alle parter bringer noget med til forhandlingsbordet, så det ikke kun kommer til at handle om, hvad kommunerne kan levere, siger næstformand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), til Avisen.dk.

Store interesser på spil

Der er gode odds for, at parterne får landet en aftale. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker, forskningsleder og lektor ved Københavns Universitet, Mikkel Mailand.

- Det er sandsynligt, at der bliver indgået en trepartsaftale. Jeg tror, at parterne vil gøre sig store anstrengelser for at lande en aftale. Ikke mindst fagbevægelsen og regeringen, siger Mikkel Mailand og fortsætter:

- Det kan dog gøre forhandlingerne vanskelige, at regeringen ikke har mange penge at gøre godt med.

Mikkel Mailand fortæller, hvorfor de tre parter har interesse i at lande en aftale:

Venstre-regering vil have fjer i hatten

  • For Venstre-regeringen vil det være en fjer i hatten, hvis den i modsætning til den forrige regering under Socialdemokraterne kan lande en treparts-aftale.
  • Det er vigtigt for regeringen, at den lykkes med integration af flygtninge. Hvis integrationen ikke bliver bedre end nu, kommer flygtningene til at koste staten meget store summer. Det vil sætte regeringen i et dårligt lys hos vælgerne.

Fagbevægelse vil ind i magtens centrum

  • I 2012 var fagbevægelsen delvis med til at trække stikket ud på treparts-forhandlingerne. Derfor er den nu interesseret i at vise, at den fortsat er en vigtig spiller i samfundet og er parat til at tage samfundsansvar.
  • Fagbevægelsen vil gerne være med til at løse udfordringen med integration. Og den håber, at et bidrag her kan bane vejen for resultater på andre områder som uddannelse, arbejdsmiljø og social dumping.

Arbejdsgivere vil have hænder

  • Arbejdsgiverne vil også gerne regnes for at være en vigtig aktør i samfundet. Derudover har man interesse i at udgifterne til integration ikke løber løbsk.
  • Arbejdsgiverne har interesse i, at flygtninge bliver en del af den arbejdskraft, som arbejdsgiverne kan trække på. Og så har de egne ønsker til forhandlingerne. Blandt andet om tiltag i forhold til overførselsindkomster og virksomhedernes konkurrenceevne.

Læs artikler i Avisen.dk og Ugebrevet A4 om trepart.