Elever deles i a- og b-hold
Folkeskole · Ejbyskolen har på forsøgsbasis holdopdelt elever i 2. klasse efter boglige evner, men på tværs af alle fag. Pas på, siger forældreorganisationen Skole og Samfund

Test efter test har vist det. Skoleledelsen på Ejbyskolen er ikke længere i tvivl. Springet i det faglige niveau mellem de dygtige og de knap så dygtige elever i skolens to 2. klasser er for stort.

Derfor har eleverne siden mandag været inddelt efter faglig dygtighed på tværs af alle fag i to hold.

»Det handler om at løfte begge grupper op på et højere fagligt niveau. Og det vil være en fordel både for bogligt stærke såvel som de bogligt svage at kunne modtage udfordringer på samme niveau, men vi vil også kunne udnytte lærerressourcerne bedre, således at der bliver mere tid til den enkelte,« siger skoleleder Rene Kaaber.

Det er med udgangspunkt i folkeskolelovens regler for undervisningsdifferentiering, altså undervisning målrettet efter elevernes faglige niveau og individuelle forudsætninger, at skolen midlertidigt kan nedlægge de eksisterende 2. klasser. Men kun midlertidigt. For folkeskoleloven siger nemlig, at eleverne højest må deltage i holdbaseret undervisning halvdelen af skoleåret.

Vurdering

»Vi vil vurdere løbende, hvordan undervisningen skrider frem på holdene. Men jeg kan ikke sige, om det er to eller tre måneder eller mere, at holdopdelingen vil vare,« siger Rene Kaa­ber.

Han forventer, at især de bogligt svage elever vil stå stærkere, når de vender tilbage til deres oprindelige klasse. Også selvom de bogligt stærke elever vil ligge på et højere fagligt niveau.

Pas på

Formanden for Forældreorganisationen Skole og Samfund, Thomas Damkjær Petersen, advarer mod for megen og langstrakt holddannelse.

»Når man tager et så stærkt værktøj i brug som holddannelse, skal skolen gøre det med omtanke. Derfor er det vigtigt at inddrage skolebestyrelsen til en grundig debat og vigtigt at sørge for, at holddannelse kun bliver af kortere varighed. Tre-fire måneder er for lang tid at være væk fra ens egen klasse,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Han forstår heller ikke, hvorfor holddannelsen sker på tværs af alle fag.

»Det virker da noget usædvanligt, at alle elever skulle have samme høje eller lave niveau i alle fag. Og hvis man kun tager udgangspunkt i nogle få fag, så går det da ud over nogle andre fag,« tilføjer han.

Bortset fra det går han dog ind for undervisningsdifferentiering i almindelighed.

Ifølge skvolebestyrelsesformand Jette Warming er sagen ikke blevet drøftet i skolebestyrelsen.

»Nej, vi har ikke drøftet det i skolebestyrelsen, men det hænger måske sammen med, at vores sidste møde i december blev aflyst. Der var sagen ellers på dagsordenen, men nu er holddannelsen så alligevel ført ud i livet,« siger Jette Warming.

Hun vil derfor endnu ikke udtale sig om, hvad hun mener om holddannelsen som formand, men som privatperson bakker hun idéen op.

»Jeg synes, det er fint, at skolen gør en indsats for det faglige niveau, men også at det kan være synd for mange af de elever, der måske mister kammeratskabet i klassen et stykke tid,« fastslår hun.