Det skal strisserne lave de næste fire år
Politiet skal løbe hurtigere de næste fire år. Foto: Colourbox
Regeringen og oppositionen har netop indgået et forlig om politiets økonomi de næste fire år.

Politiet kan se frem til at få mere end en kvart milliard kroner mere i lommerne de næste fire år.

Men politiet skal også blive mere effektive, så pengene kan bruges på andre områder.

Aftalen indebærer følgende:

- Der afsættes 23 mio. kr. i 2012 og 73 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en ny bandeindsats i særligt udsatte boligområder, herunder til etablering af en ny fleksibel bande task force, der skal operere i Vestdanmark, og som vil blive koordineret og styret fra Sydøstjyllands Politi (Horsens).

- Der prioriteres flere ressourcer til en styrket politiindsats i de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet, så kriminaliteten nedbringes, og trygheden for beboerne øges.

- Der afsættes i alt 20 mio. kr. til investering i udvidet mobil videoovervågning til brug for politiets indsats mod bl.a. tilrejsende udenlandske kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet, hjemmerøverier mv. Som et supplement hertil afsættes i alt 8 mio. kr. til en yderligere forstærket indsats mod grænseoverskridende kriminalitet.

- Der afsættes 59 mio. kr. i 2012 stigende til 84 mio. kr. i 2015 til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, nyrenovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

- Der afsættes i alt 321 mio. kr. årligt i aftaleperioden til videreførelse politiets servicecentre, Bande Task Forcen i Karlslunde og styrkelsen af PET mv.

- Politiet gennemfører samlede effektiviseringer på 248 mio. kr. i 2012 stigende til 489 mio. kr. i 2015, der dels medgår til politiets udmøntning af konsolideringsbidrag og effektiviseret administration og dels til initiativer i politiet.