Fagbevægelsen: Rød regering skuffer os
Helle Thorning Schmidt bliver mødt af kritik fra vennerne i fagbevægelsen: Du gør for lidt på AMU-området, siger 3F og FTF.
Foto: Colourbox
Ingen forbedringer af efteruddannelse i finanslovsudspillet. Prisloft over kurser til ledige bevares, og slankekur for AMU-systemet fortsætter.

Man skal kigge langt efter løfterne om mere og bedre efteruddannelse i regeringens udspil til finansloven. Der vil fortsat være prisloft på 3.500 kroner over kurser til arbejdsløse, og den borgerlige regerings besparelser på AMU-kurser fortsætter.

Ud over 30 millioner kroner til at bekæmpe arbejdsløshed blandt unge ufaglærte, rummer finanslovsudspillet ikke en krone mere til hverken opkvalificering af ufaglærte, efteruddannelse eller videreuddannelse.

Fagbevægelsen raser over, at finanslovsudspillet på den måde svigter regeringens løfter på efteruddannelsesområdet.

"Hele voksenuddannelsesområdet og efter- og videreuddannelserne er fuldstændig ladt i stikken i det finanslovsudspil, som nu foreligger. Det synes jeg ikke matcher de forventninger, som ligger i regeringsgrundlaget," siger FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Fortsat prisloft vækker vrede
Især den fortsatte eksistens af prisloftet over seks ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse - som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) så sent som forleden lovede at fjerne, vækker vrede og skuffelse i fagbevægelsen.

S-SF: Intet prisloft på kurser til ledige

"Dette prisloft forhindrer, at de ledige tager kurser, der kan skaffe dem i beskæftigelse. Samtidig leder man forgæves efter initiativer i forslaget, der kan modvirke social dumping," udtaler 3F-formand Poul Erik Skov Christensen.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har under den borgerlige regering gennemgået en effektiv sultekur. En kombination af besparelser, større udgifter for deltagere og arbejdsgivere, udelukkelse af personer med videregående uddannelse og udløb af tidligere tildelte puljer har ført til et deltagerfrafald på 34 procent på bare et år.

AMU-kurser er døende: Mister 641 mio. kroner

Men på trods af udtalte ambitioner om at styrke AMU-området er der intet brud i finanslovsudspillet med den tidligere regerings såkaldte "aktivitetsdæmpende foranstaltninger".

"Jeg er bekymret for AMU's fremtid. Det seneste år har været meget hårdt for AMU-systemet. Det er en helt uholdbar udvikling, at der spares så hårdt på de grupper, som har så store behov for faglig opkvalificering for at kunne få job," siger Bente Sorgenfrey.

S: Ikke med vores gode vilje
Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn erkender, at prioriteringen af efteruddannelse i finanslovsudspillet langt fra lever op til regeringens ambitioner.

"Det er klart, at vi ville løfte efteruddannelsen i en fart, hvis vi kunne, for vi mener rent faktisk, at området trænger til et gevaldigt løft. Men vi kan sige så meget, at det ikke kommer til at vente til finansloven 2013, men vil blive taget op til trepartsforhandlingerne," siger han.

I finanslovsudspillet er der reserveret fem milliarder kroner til "højt prioriterede områder" og nye initiativer i 2012. Leif Lahn kan dog ikke sige, hvor vidt der står "efteruddannelse" ud for nogen af milliarderne.

Ifølge organisationen Danske Erhvervsskoler, der repræsenterer de 120 AMU-godkendte skoler, er udsultningen af AMU-systemet så alvorlig, at man ikke kan vente på trepartsforhandlingerne.

"Dem kan vi simpelt hen ikke vente på. Konsekvensen er allerede, at skolerne lukker ned for aktiviteter og fyrer medarbejdere. Når et af finanslovens 13 hovedinitiativer er ”mere og bedre uddannelse” – så gælder det tilsyneladende kun de højtuddannende. Så meget for mindre ulighed," siger direktør Lars Kunov.

Støtteparti i det røde felt
Også Enhedslisten er fortørnet over fraværet af efteruddannelse i finanslovsudspillet.

"Vi undrer os gevaldigt, især over hvad der blev af fjernelse af prisloftet over de seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er noget, der fylder rigtig meget i forhandlingerne for os. AMU-kurserne er jo fuldstændig udsultede, og uddannelse til arbejdsløse er jo heller ikke noget at prale af i øjeblikket," siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juel.

Leif Lahn kan godt forstå skuffelsen.

"Men jeg håber også, at der er forståelse for, at vi fik et andet flertal, end det vi havde håbet, og at det har stor indflydelse på den politik, vi har mulighed for at føre," siger den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører.

Rød finanslov

- Der afsættes 30 mio. kr. ekstra årligt i 2012 og 2013 til en ekstra indsats mod ungdomsarbejdsløshed med særligt fokus på ufaglærtes uddannelsesmuligheder.

- I finanslovsudspillet indgår til gengæld ingen fjernelse af prisloftet på 3.500 kr. på seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige.

- Ingen tilbagerulning af eksisterende besparelser og såkaldt aktivitetsdæmpende foranstaltninger på AMU-aktiviteter og VUC-centre.

- Til gengæld er 5 mia. kr. reserveret til "højt prioriterede områder" og nye initiativer i 2012.