Blogindlæg "De syge må klare sig selv - til de ligger i rendestenen med deres familie"
Situationen for lønmodtagere, der rammes af langvarig sygdom, nærmer sig det katastrofale, konkluderer Ulf Harbo i sit nyeste blog-indlæg.
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

I de sidste syv år har Folketinget accepteret, at kommuner ulovligt har raskmeldt syge borgere til social deroute - uden mulighed for sygedagpenge og ofte uden ret til kontanthjælp.
Alle har vendt det blinde øje til - på nær de røde vagthunde fra Enhedslisten, som kun få lytter til.

Situationen for lønmodtagere, der rammes af langvarig sygdom, nærmer sig det katastrofale.

I SEPTEMBER tog fagforbundet Metal i Nordsjælland det tunge skyts i brug. Man politi-anmeldte fire kommunale sagsbehandlere på grund af uretfærdighed i myndigheds-udøvelsen. Anmeldelsen kom på baggrund af systematiske lovbrud i sager om kommunal raskmelding af syge borgere.

Det er tydeligt, at der er tale om et kæmpe problem i hele landet, når et stort fagforbund som Metal ser sig nødsaget til at politianmelde menige sagsbehandlere og andre kommunale medarbejdere.

JEG HAR de seneste måneder fået flere henvendelser fra desperate borgere i hele landet. De har oplevet at blive raskmeldt på et ulovligt grundlag - hvor kommunen hverken har inddraget borgeren eller indhentet alle relevante lægelige oplysninger.

Vi snakker ikke om borgere og læger, der undlader at oplyse og vejlede sagsbehandlere om den helbredsmæssige status. Vi snakker heller ikke her om borgere, der ikke deltager i egen helbredelse - snarere tværtimod.

Normalt er borgeren i gang med udredning og behandling i sundhedssystemet. For ham eller hende vil et sygedagpengestop medføre en uoverskuelig situation. Og et stop betyder en forøget risiko for,at det ekstra pres - der ligger i at miste sin egen forsørgelse - vil forværre et i forvejen truet helbred.

OFTE OPLEVER både borgeren og lægen, at sagsbehandleren hverken svarer på henvendelser, overholder svarfrister eller opfylder de lovbefalede genvurderingsfrister, der gælder i klagesystemet.

Kommunen udnytter ofte sin magt til at bryde loven

Kommunen udnytter ofte sin magt til at bryde loven. Stop for sygedagpenge til en borger sker uden varsel fra den ene uge til den anden - og selv om det er ulovligt, straffes kommunen ikke.

Denne vilkårlighed i kommuners magtmisbrug kan vel benævnes som terror mod de mest udsatte i vores velfærdssamfund. Man må spørge, om vi stadig kan kalde Danmark et velfærdssamfund, når vores kommunale forvaltere kaster de borgere, de ifølge loven har pligt til at hjælpe, på gaden. Uden nåde og uden et lovligt og fuldt oplyst grundlag.

AVISEN.DK skrev for nylig om, at antallet af ulovlige kommunale raskmeldinger har ligget stabilt mellem 30 og 40 procent de sidste 7 år. Altså var ca. hver tredje raskmelding i strid med loven!

Vores kommuner har desværre benyttet sig af deres straffrihed og af borgenes uvidenhed. For de færreste af dem, der rammes af kommunens hammer, har nemlig ressourcer til at klage.

Så mørketallet af ulovlige sygedagpengestop er langt højere, end tallene umiddelbart viser. Ikke mærkeligt at danskernes tillid er faldet drastisk - og at frygten for at miste sit økonomiske livsgrundlag trives. Samtidig øges uligheden og klasseforskelle.

Men kan den slags virkelig lade sig gøre i verdens lykkeligste land, hvor alle er frie og lige? At miste alt man har, fordi man bliver syg?

Er vi danskere ikke forsikret, når vi nu troligt har uddannet os, arbejdet og betalt vores skat med glæde?

Det skal hermed afsløres - sådan er det. De syge må klare sig selv - indtil de ligger i rendestenen med deres familie. Hårdtarbejdende danskere er ikke berettiget til kontanthjælp, før de har mistet næsten alt, hvad de ejer - både egne materielle goder, kapitalpensioner m.v.og hvad der tilhører en ægtefælle. Dette er hovedårsagen til den voldsomme belastning, det er at blive kommunalt raskmeldt, når man ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller en langvarig skade.

AT MAN KAN KLAGE til Ankestyrelsen, er ingen trøst. For Ankestyrelsen rykker hele tiden tættere og tættere på kommunernes ulovlige praksis - og kan bruge op til et år eller mere på at behandle sagen.

Et år i det sorte hul uden indtægt er lang tid og ødelæggende og bekosteligt for de berørte familier og for vores samfund.

Hvornår vil de ansvarlige politikere gøre noget ved kommunernes ulovlige sagsbehandling frem for at henvise til en overbebyrdet Ankestyrelse og et tilsyn, der ikke eksisterer i praksis ?
Var det ikke hensigten med reformen af sygedagpenge, der trådte i kraft sommeren 2014 at lukke det sorte hul?

Det sorte hul, hvor mange tusinde mennesker var blevet parkeret på kontanthjælp, efter at VK-regeringen og dens folketingsflertal (med bl.a. Dansk Folkeparti) indførte stop for sygedagpenge efter 52 uger - og derfor måtte forsørge sig selv på grund af kontanthjælpssystemets krav om ingen formue og værdier samt gensidig forsørgelsespligt?

Daværende beskæftigelsesmininister Mette Frederiksen var som sædvanlig klar i mælet, da hun udtalte: "Det absolut vigtigste er, at vi får afskaffet den varighedsbegrænsning, der i dag betyder, at syge mennesker er i risiko for at miste deres forsørgelsesgrundlag."

BLÅ BLOK med Liberal Alliance i spidsen jublede ifølge medierne, da man vedtog sygedagpengereformen. Det var efter LAs sorte bog at finansiere lukningen af det sorte hul ved at sætte den ordinære sygedagpengeperiode ned fra 52 til 22 uger og iøvrigt spare 300 millioner til skattelettelser. Ja, faktisk beregnede beskæftigelsesministeriet, at man ville spare 385 millioner på sygedagpengereformen fortrinsvis ved at nedsætte den ordinære max-varighed på sygedagpengene fra 52 til 22 uger.

Nuværende beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen, Venstre, jubler stadig.
Reformen er en succes. "Vi" har sparet påsygedagpengene, ikke fordi danskerne nu mirakuløst bliver raskere hurtigere, men fordi kommunerne raskmelder alvorligt syge mennesker - selvom de ikke er færdig-udredt eller behandlet. Man parkerer dem som en grå masse i kontanthjælpssystemet eller på en ydelse på kontanthjælpsniveau i et såkaldt jobafklaringsforløb.

Dagen efter i nyhederne er Jørn Neergaard Larsen overmåde bekymret, når han med alvorlig mine meddeler det danske folk, at der er alt for mange danskere på kontanthjælp, og han derfor må sætte ydelserne yderligere ned, så det kan betale sig at arbejde.

Absurditeterne har ingen grænse efterhånden. De ansvarlige i Beskæftigelsesministeriet må tro, at danskerne er utroligt dumme og uvidende - eller lider af stigende demens over for politiske udmeldinger.

Der er åbenbart næsten ingen medier, der tør gå de mange modsatrettede politiske meldinger efter i sømmene - eller kritisk tjekke sammenhængskraften i nyhedsstrømmen. Måske er de fleste journalister også blevet demente?

FAKTA ER, at et stigende antal langvarigt syge danskere raskmeldes til social deroute ulovligt og i et overlagt magtmisbrug, der er uværdigtog skadeligt for demokratiet.

Statistikker over den stigende ulighed viser også, at der er tydelige klasseforskelle i sagsbehandlingen, så den ufaglærte ved samlebåndet eller håndværkeren, der kan skiftes ud, oven i en ulovlig raskmelding også tit fyres - og derfor står betydeligt dårligere end den veluddannede og højtlønnede specialist.

De mange historier fra den kommunale sagsbehandling har på det seneste ramt de landsdækkede aviser. Information har kørt artikel-serier med absurde eksempler, og senest har Politiken taget rædselshistorier fra det kommunale system op - ikke bare som en enlig svale, men som beviser på systematiske svigt over for syge og handicappede.

Verdens lykkeligste, mest lige og rige lille land er desværre blevet en syg floskel

Den brede midte i dansk politik har smidt anstændigheden overbord. Man har i stedet rullet den røde løber ud for mistillid og frygt. Verdens lykkeligste, mest lige og rige lille land er desværre blevet en syg floskel.

OG DET KLINGER mere og mere hult, når politikere med alvorstunge miner udtaler, at alt hvad de foretager sig af overgreb på syge og handicappede er for velfærdens skyld.
Det bliver mere og mere tydeligt, at de par millioner, vi tager fra vores syge medborgere, ikke betaler nogens velfærd, men ryger lige i lommerne på eliten.

Med eliten tænkes både på Christiansborg-politikere, kommunaldirektører, toppen af fagforbund og pensionskasser, konsulenter i stat og kommune og multinationale firmaer som McKinsey og Goldman Sachs.

Så om der er nogen, der vil stoppe kommunernes ulovligesagsbehandling, er et spørgsmål som indtil videre må flagre i den iskolde vind, som stryger over Danmark.

For tiden kan det åbenbart bedre betale sig for de ansvarlige og deres konsulenter at lade stå til, mens nye syndebukke nederst i hierarkiet ofres for velfærdens skyld.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News