Blogindlæg Det Vilde Vesten: På jobcentrene har guldgraverne frit spil
"Hvor guldgravere strømmede til Det Vilde Vesten for 150-200 år siden - i håb om at finde den rige guldåre - strømmer psykiatere og lægekonsulenter nu til de danske jobcentre med garanti for at spinde guld på at erklære syge borgere for raske og arbejdsduelige."
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

De danske jobcentre har med hjælp fra en rundhåndet lovgivning, der overlader alle skøn vedrørende arbejdsevne til kommunale jobkonsulenter, opfundet helt nye og fantasifulde mirakelkure.

I VORES FAGRE DIGITALE VERDEN kan lægekonsulenten i dag sidde med sin fjernkontrol og udfærdige lægeskøn for millioner med et enkelt tryk på en knap. Uden nogensinde at møde den syge borger selv kan lægekonsulenten omstøde de behandlende lægers vurderinger - selvom de behandlende læger i modsætning til lægekonsulenten er underlagt lægeløftet og skal tilse den syge.

Hvor guldgravere strømmede til Det Vilde Vesten for 150-200 år siden - i håb om at finde den rige guldåre - strømmer psykiatere og lægekonsulenter nu til de danske jobcentre med garanti for at spinde guld på at erklære syge borgere for raske og arbejdsduelige.

Nyhederne bringer jævnligt nye skrækhistorier fra Jobcentrenes Vilde Vesten. Og de forgyldte lægekonsulenter har intet imod rampelyset - som helt gratis markedsfører deres mirakler til kommuner, der søger en effektiv kur.

DE FØRENDE LÆGEKONSULENTER kender vi fra pressen og fra talrige skandaler, andre har lagt sig i læ. Alle gør dét, de er bedst til, og som kommunerne kan spare penge på: at formulere lægeskøn, som ofte laver fysiske sygdomme om til psykiske - og som gør, at de ramte borgere aldrig bliver færdig-udredt eller færdig-behandlet. Lægekonsulenterne er også eksperter i at finde optimistiske behandlingsmulighed og i at vurdere, at det ikke kan afvises, at der vil ske en spontan bedring inden for 4-5 år ...

NÅR GULDÅREN TØMMES på grund af for mange skandaler og sagsanlæg, finder de entreprenante lægekonsulenter nye græsgange indenfor rådgivnings-, kursus- og uddannelsestilbud. Lægekonsulenter, der er blevet "sortlistet" i den ene kommune efter den anden, underviser nu kommunale medarbejdere i bl.a. angst, depression, ADHD, lægeskøn, fibromyalgi, funktionelle lidelser, speciallægeerklæringer, sanktioner, kontrol, socialt bedrageri, ikke-sygdomme og sygdomssimulanter

På kurserne samarbejder lægekonsulenter med tidligere kommunale medarbejdere, der fra deres virke i de kommunale kontrolafdelinger er blevet eksperter i at afsløre sociale bedragere.

I KØLVANDET PÅ DE MANGE SKANDALER har lovgivningen forsøgt at begrænse den enkelte kommunes brug af lægekonsulenter. F.eks. må en lægekonsulent nu ikke længere udtale sig til dét rehabiliteringsteam, der afgør om borgeren på grund af sygdom og handicap har ret til hjælp.

Nogle kommuner og deres samarbejdspartnere blandt de private lægekonsulenter finder dog hele tiden nye veje til at forgylde de private lægekonsulenter og kommunekassen. Lovgivningen halter hele tiden bag efter - og hullet, som de syge borgere falder i, graves stadig dybere.

MIRAKELKUREN, der gør syge borgere til raske kontanthjælpsmodtagere, er mange kommuners foretrukne. For borgere på kontanthjælp tillader loven nemlig stadig brug af de private lægekonsulenters mirakelkure.

Når det gælder konkurrencen om guldet i kommunekassen, har lægekonsulenterne kronede dage. Syge og handicappede har ikke en chance.

Så længe mange kommuner er i krig mod vores syge og udsatte medborgere, vil korruptionen brede sig i de faglige rækker.

Så længe det socialfaglige personale forsvinder fra de danske jobcentre og deres faglighed underkendes af den økonomiske dagsorden - og så længe det er kommunale jobkonsulenter, der sagsbehandler syge borgere - er der i stigende grad brug for skruppelløse lægekonsulenters, skøn, kurser og uddannelsestilbud.

I MANGE KOMMUNER har man desværre bekendt sig til guldgravere på syge borgeres bekostning. I stigende grad oplever bisiddere og pårørende, at det nu er de svageste unge jagten er gået ind på - unge, for hvem virksomhedspraktik er åbenlyst formålsløs på grund af retardering, handicap og psykiatriske diagnoser. Unge, som kommunerne ifølge loven bør sikre en stabil og varig forsørgelse. Alligevel "parkeres"  mange af vores mest hjælpeløse borgere på kontanthjælp i årevis - og dernæst i langvarige ressourceforløb med lægekonsulentens "rådgivning".

Danskerne er delt, når det gælder vores skattekroner. Nogle klapper i hænderne, hver gang kontanthjælpsmodtagere får én på kassen. De fleste hylder vinderne og håner taberne. Andre mener, at vores skattekroner skal gå til de trængende frem for lægekonsulenter.

DA VI JO LEVER I ET RETSSAMFUND og ikke i Det Vilde Vesten, opfordrer jeg alle, der støder ind i Det Vilde Vestens guldgravere, til at sende en skriftlig klage til Patientombudet og Sundhedsstyrelsen, når mirakelkuren gør sygdommen værre. Og jeg opfordrer til, at man klager skriftligt til hele kommunalbestyrelsen, hvis man opdager at éns kommune har et samarbejde med mirakelmagere eller sender sine sagsbehandlere på dyre kurser hos dem.

Så længe der kan spindes guld på at gøre syge raske med en mirakelkur på en attest fra en lægekonsulent, som ikke er underlagt lægeløftet - så længe må de danske jobcentre betragtes som Det Vilde Vesten.

SÅ KOM IND I KAMPEN for en anstændig behandling af dem, som desværre ikke er i stand til at klare sig selv på grund af alvorlige handicap eller sygdom.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News