Chefredaktør: LO og FTF - sammen eller hver for sig?

FREDAG 9. FEBRUAR bliver en interessant dag i den danske fagbevægelse.

De politiske ledere i de to store hovedorganisationer LO og FTF skal gøre stillingen op efter flere års forarbejde: Fusion eller ej?

Nu er det ikke en fodboldkamp, hvor man kan spille på resultatet. Så min spådom er helt uforpligtende og måske lidt kedelig: Det ender i forlænget spilletid!

Det er langt fra, hvad alle ønsker sig – og hvorfor kommer der ikke bare et ja eller nej på fredag. Det er kompliceret, og jeg skal understrege, at følgende er gætværk!

I FTF, hvor hovedparten af medlemmerne er ansat i det offentlige, var der spænding op mod sygeplejerskernes kongres forrige uge. Blev det et nej eller et lunkent ”måske” der, var det tvivlsomt, om FTF selv kunne levere et kvalificeret flertal for en fusion.

Det havde været skidt for fusions-tilhængerne, fordi det er især FTF, der har talt for fordelene ved én stor lønmodtager-organisation for 1.5 mio. danskere.

Men de faglige ledere i Dansk Sygeplejeråd anbefalede et klart ja til en fusion, og samtidig gjorde Politiforbundet det samme. Så selvom en i antal mindre gruppe af forbund i FTF tidligere har meldt af på en fusion, så er forventningen, at FTF mønstrer et markant flertal for et ja til fusion.

SÅ ER DET OP TIL LO, som primært er for privatansatte - dog med offentligt ansatte medlemmer i FOA, HK Kommunal, HK Stat og SL og i 3Fs offentlige gruppe.

Netop Danmarks største fagforening, 3F, vil de flestes øjne hvile på. I 3F har man lige fra starten af processen været yderst skeptisk over for en fusion, og deler den skepsis med Malerforbundet, El-Forbundet, Serviceforbundet og Blik & Rør.

Hvis alle disse forbund ender med at sige nej til fusion, kan LO ikke mønstre et 2/3-dels flertal af stemmerne. Det siger LO’s vedtægter skal ske, før man kan indgå i en fusion.

LO kan altså ende i en situation, hvor der er et simpelt flertal for en fusion, men ikke et tilstrækkeligt flertal!

Før konsekvensen af det scenarie udfoldes, lad os se på et par argumenter fra ja og nej-siden.

TILHÆNGERE AF EN FUSION slår på, at stort her er godt. I én organisation har lønmodtagerne en masse og en styrke, der kan stå op mod arbejdsgivere i det private og det offentlige. Ved at samle resurser og kræfter kan der spilles stærkere ind ift. Christiansborg og Dansk Industri. Der er ikke uklarhed om, hvem der taler lønmodtagernes stemme, og samarbejdet om en række mærkesager vil ske indenfor ”den samlede” familie.

På nej-siden er der frygt for at blive væk eller blive trynet af de store forbund i én organisation.

I dag betyder LO-sektioner en del i det tværfaglige samarbejde. Vil de stadig spille en rolle, eller bliver de nedprioriteret af det overordnede niveau? Vil en fusion betyde en mere apolitisk og ”bleg” lønmodtager-profil?

Dette er et vigtigt kulturelt spørgsmål: Hvor aktivistisk og med hvilken kant til især de borgerlige partier vil én samlet lønmodtagerorganisation agere?

DER ER FLERE ARGUMENTER, KÆRE LÆSER! Har fusioner ikke altid været en præmis i fagbevægelsens historie? Måske, men hvad skal denne fusion løse er spørgsmålet fra kritikerne.

Ja, det er meget en organisations-diskussion og ”hvad har det med den enkelte medlem at gøre?”

Alligevel har udfaldet stor rækkevidde, og HK’s formand Kim Simonsen har kaldt det for ”årtiers vigtigste beslutning” for fagbevægelsen. Han og en række andre forbundspolitikere har sat en del prestige ind på en fusion.

Hvis ikke den gennemføres, står man både i LO og i FTF overfor en uklar fremtid. Vil nogle måske søge væk, og hvis ja, hvorhen?

Når ”gule” og ikke overenskomstbærende forbund har medlemsfremgang og akademiske forbund det samme, hvad er så LO og FTF-forbundenes svar på et arbejdsmarked i voldsom forandring? Har de ét svar til medlemmerne, eller har hvert forbund sit, groft sagt?

SOM SKREVET I STARTEN tror jeg vi skal hen til april for at få en endelig afklaring!

På fredag vil der sandsynligvis blive indkaldt til ekstraordinær kongres den 13. april i både i LO og i FTF. Der skal stemmerne falde. Hvis bare en af organisationerne ikke kan mønstre 2/3 dels flertal bliver der ingen fusion.

Det bliver en hektisk tid, før vi finder ud af, om de to organisationer går sammen eller bliver hver for sig.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.