Greenpeace: Landmænd ødelægger klimaet

Landbruget står for næsten en tredjedel af vores samlede udslip af skadelige drivhusgasser, hævder en rapport fra Greenpeace.

Det er køernes skyld, at temperaturen stiger.

I hvert fald hvis man skal tro beregninger i en ny rapport fra miljøorganisationen Greenpeace. Landmænd verden over står for en tredjedel af den samlede udledning af skadelige drivhusgasser. Dermed leverer de det største enkelte bidrag til den globale opvarmning.

Og ifølge rapporten, der hedder Cool farming , er den gal med landbruget hele vejen rundt. Dyrehold, markafbrænding, kunstvanding, sprøjtemidler, omdannelse af skov til marker og et væld af andre uheldige omkostninger ved landbruget løber tilsammen op i det, der svarer til godt 12 milliarder ton CO2 eller en tredjedel af verdens samlede udledning.

Det skal der gøres noget ved, mener Greenpeace og peger på en række punkter, der kan forbedres.

- Undgå overforbrug af gødning og spis mindre kød, skriver organisationen i rapporten.

Og udslippet er ifølge Greenpeace stigende. Fra 1990 til 2005 steg de direkte udledninger fra landbruget med 17 procent - og hvis ingen gør noget, forventes de at stige med 35-60 procent i perioden frem til 2030.

faktaboks

Udledning forårsaget af omdannelse af skov til landbrugsjord – 5900 mio. ton CO2 per år.   
Udslip af lattergas (N2O) fra jordbrug – 2128 mio. tons CO2 per år (N2O er en 296 gange kraftigere drivhusgas end CO2)
Udslip af metangas (CH4) fra dyr, der prutter – 1792 mio. tons CO2 per år (CH4 er en 23 gange kraftigere drivhusgas end CO2)
Afbrænding af biomasse på mark – 672 mio. tons CO2 per år.
Risproduktion – 616 mio. tons CO2 per år.
Håndtering af gylle – 413 mio. ton CO2 per år.
Gødningsproduktion – mellem 300-600 mio. tons  CO2 per år.
Kilde: Greenpeace