Dansk præst kaster med hjemmelavet bombe

En dansk feltpræst har forsvaret en dansk militærlejr og deltaget i en offensiv mod Taliban i Afghanistan. Det viser feltpræstens egen dagbog. Eksperter mener, at det er et klokkeklart brud på Genève Konventionerne.

En dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan. Med håndgranater og automatvåben har han været med til at forsvare en dansk militærlejr. Desuden har han deltaget i en offensiv mod Taliban.

Dermed har feltpræsten overtrådt Genève Konventionerne, og hans aktive deltagelse kan have været med til at bringe andres sikkerhed i fare, vurderer flere eksperter i humanitær folkeret.

"En feltpræst må under ingen omstændigheder tage aktiv del i krigshandlinger," fastslår Anne Sofie Lauritzen, der er rådgiver i humanitær folkeret i Dansk Røde Kors.

Det er feltpræst Victor Greves egen dagbog, der afslører, at han brugte andet end Biblen under sin udstationering i Afghanistan i 2010.

Beskriver krigshandlinger i dagbog

Præsten, der i dag er sognepræst i Haderslev Stift, var sendt ud i den krigshærgede Helmand Provins for at være sjælesørger for danske soldater.

Men i sin dagbog, som Victor Greve selv har delt med Avisen.dk, beskriver han i detaljer flere situationer, hvor han har benyttet tunge våben.

Eksempelvis skriver han den 4. maj 2010, hvordan han - side om side med danske kampsoldater - forsvarer en militærlejr mod Taliban.

"Nu står jeg her som en anden soldat og forsvarer lejren med en karabin (automatvåben, red.) og håndgranater."

I dagbogen beskriver han blandt også om et tilfælde, hvor han deltog i et angreb på Taliben uden for den danske lejr.

Læs dagbogen: Jeg kaster en hjemmelavet bombe…

I Forsvarets bestemmelser står der sort på hvidt, at en feltpræst som Victor Greve er non-kombattant. Det vil sige ikke-soldat.

Rystet over fjendtlig feltpræst

Ifølge eksperter i humanitær folkeret må non-kombattanter som for eksempel feltpræster og nødhjælpsarbejdere under ingen omstændigheder deltage i fjendtligheder.

"Et af de vigtigste grundprincipper i Genève Konventionerne er at skelne mellem kombattanter og non-kombattanter for at beskytte dem, der ikke deltager i krigen," forklarer Anne Sofie Lauritzen, der er rådgiver i humanitær folkeret i Dansk Røde Kors.

Hun har fået læst passagerne fra feltpræstens dagbog højt i telefonen.

[pagebreak]

"Hvis det forholder sig sådan, at feltpræsten ikke har handlet i selvforsvar og har brugt de nævnte våben, er det i strid med Genève Konventionerne," siger Anne Sofie Lauritzen fra Dansk Røde Kors til Avisen.dk.

Kun til selvforsvar

På Institut for Menneskerettigheder vil Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker i humanitær folkeret, ikke udtale sig om den konkrete sag.

Men han understreger, at en feltpræst er non-kombattant og derfor udelukkende må beskæftige sig med gejstlige opgaver.

”En feltpræst kan godt på med på eksempelvis en fodpatrulje, hvis han forholder sig passivt. Det er i det øjeblik, at han griber til fjendtligheder, at han overtræder Genéve Konventionerne, siger Peter Vedel Kessing, der fortæller, at non-kombattanter højst må bære håndvåben til selvforsvar.

Flere liv i fare

Når præster og andre non-kombattanter deltager i fjendtligheder, er det ifølge eksperter i humanitær folkeret ikke alene et klokkeklart brud på Genève Konventionerne. Det kan også bringe andre non-kombattanters - for eksempel sygehjælperes - liv i fare.

"Hvis en non-kombattant begynder at 'lege' soldat, som den danske feltpræst gør i dette tilfælde, bliver det legitimt for fjenden at bruge ham som mål," siger Anne Sofie Lauritzen, der er rådgiver i humanitær folkeret i Dansk Røde Kors.

"Hvordan skal non-kombattanter fremover kunne minimere unødig lidelse og skade, hvis det viser sig, at en feltpræst fra Danmark har skabt tvivl om deres status?" spørger en rystet Anne Sofie Lauritzen.

Risiko for retssag

I dag har Victor Greve smidt uniformen. Han er tilbage i præstekjole og krave i en mindretals-kirke i Sydslesvig.

Feltpræsten er vred over, at Avisen.dk offentliggør dele af hans dagbog. Han har "ingen kommentarer" til sagen, men feltpræsten fastholder, at han har lov til at bære "våben" og ikke kun håndvåben.

Victor Greve risikerer nu at få en retssag på halsen.

"Feltpræsten kan retsforfølges for at tage aktiv del i kamp-handlingerne. Reglerne er soleklare i forhold til feltpræsters rolle i krig, og den er ikke at føre krig," siger Anne Sofie Lauritzen, rådgiver i humanitær folkeret i Røde Kors i Danmark.

Oplysningerne om, at en dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan kommer i kølvandet på en diskussion om de såkaldte soldatervelsignelser i de danske lejre i Afghanistan.

Læs artikel: Danske soldater velsignes kort før ildkamp

Så sent som søndag aften måtte feltpræsternes øverste chef, biskoppen i Københavns Stift, give sine folk en opsang, fordi de brugte hvad kritikere kaldte et "militaristisk" kropssprog.

Nu har biskop Peter Skov-Jakobsen fået en ny hovedpine.

Læs artikel Biskoppen kræver svar: Hvad skete der i Helmand?