Hærens top bryder tavsheden
POLFOTO arkiv
Hvis Forsvarets Auditørkorps anbefaler en ny praksis for feltpræster, vil hæren rette ind.

Hærens Operative Kommando (HOK) lover at ændre praksis, hvis Forsvarets Auditørkorps anbefaler strengere regler for feltpræster og andre såkaldte non-kombattanter (ikke-soldater, red.).

Det siger chefen for ledelsen i HOK, oberstløjtnant Bjarne Møller.

Det er første gang Forsvarstoppen udtaler sig i sagen om feltpræsters aktive deltagelse i krigen i Afghanistan.

Oberstløjtnant Bjarne Møller vil ikke kommentere sagen om Victor Greve, der i sin dagbog skriver, at han blandt andet har kastet med en hjemmelavet bombe i Helmand Provinsen, men han mener generelt, at officererne er godt nok skolet i Krigens Love.

Våben er kun til selvforsvar

"I forhold til våbenanvendelse befaler vi officererne til at sørge for, at feltpræster og andre non-kombattanterne kun bruger våben i selvforsvar," siger Bjarne Møller fra HOK.

Oberstløjtnanten vil ikke uddybe, hvad han mener med selvforsvar.

HOK afventer i øjeblikket konklusionen på den undersøgelse, som forsvarsministeren har bedt auditørerne gennemføre, efter at det er kommet frem, at non-kombattanter har været med til blandt andet at forsvare militærlejre mod Taliban.

Læs seriens første artikel Dansk præst har deltaget aktivt i krig

Hvor har I hidtil trukket grænsen?

"Det vil jeg ikke svare på. Det er jo præcis det, der er kernen i Auditørkorpsets undersøgelse. Hvor går grænsen? Må en feltpræst kun forsvare sig personligt? Eller må han deltage i et forsvar af en lejr side om side med kampsoldaterne?" spørger Bjarne Møller fra HOK.

Hvad bliver officererne undervist i, når det kommer til non-kombattanter?

"Officererne bliver undervist i Krigens Love. Jeg kan ikke gå i detaljer omkring undervisningen."

Hvad vil I gøre, når I har læst konklusionen på auditørernes efterforskning?

"Vi lytter altid til auditørernes anbefalinger, og hvis de i det her tilfælde mener, at der er gode grunde til at ændre praksis, vil vi selvfølgelig rette ind efter det," siger oberstløjtnant Bjarne Møller fra HOK.