Chokerende tal: Anmeldelser af vold mod offentligt ansatte eksploderer
Ét voldsoffer er én for mange, fortæller Benny Andersen, fomand for Socialpædagogerne (tv). Sygeplejersker, SOSU-assistenter og specialpædagoger er blandt dem, der anmelder flest overfald. Foto: sl.dk og Kim Haugaard /Scanpix/Arkiv
Voldsanmeldelser på arbejdspladser steg markant i 2016. Specialpædagogisk arbejde og sosu-assistenterne topper listerne, viser nye tal.

Anmeldelser om vold og trusler mod offentligt ansatte som sygeplejersker, socialrådgivere og sosu-assistenter steg voldsomt i 2016.

Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

I 2016 blev der anmeldt 4.835 voldsforbrydelser mod offentligt ansatte. Året før var antallet 2.814. Anmeldelserne om vold er dermed steget med hele 72 procent.

Personer, der arbejder inden for specialpædagogik, har eksempelvis oplevet en stigning på 109 procent fra 2015 til 2016. I 2015 var der 381 anmeldelser. I 2016 var det tal 798. Også sygeplejersker, socialrådgivere og fængelsbetjente har haft en stor stigning.

Vold mod offentligt ansatte har været i fokus efter en række alvorlige overfald på bosteder og psykiatriske hospitaler. I marts 2016 blev en sosu-assistent stukket med en kniv af en beboer på Bocenter Lindegården i Roskilde, mens det kun er få dage siden, at en patient tog halsgreb på en sygeplejerske på et psykiatrisk hospital i Risskov.

For mange voldsofre er et generelt problem, der må tages hånd om, mener Benny Andersen, der er formand for Socialpædagogerne. 

Han mener, der er flere årsager til de mange voldsofre.

- Den ene er et spørgsmål om ressourcer. Om der er den rette faglighed, og om der er nok af den. Situationer, hvor man burde være to på arbejde, men kun er en. Så er der jo en risiko for, at det går galt, siger han og fortsætter:

- Den anden er, at der ikke er nok sammenhæng mellem systemerne. Overgangen fra eksempelvis behandling til socialpsykiatri. Eller at mennesker med særlige behov ikke visiteres til et tilbud, der er målrettet deres problemer, siger han.

Nultolerance-politik

Tallene er ikke kun et udtryk for, at der er kommet mere vold, men også at ofrene er blevet bedre til at anmelde det.

- Vi har gjort meget for at få arbejdspladser og medlemmer til at anmelde sager om vold. Via information til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, siger Benny Andersen.

Men hvorfor har man som ansat ikke anmeldt det førhen?

- Fordi man måske har set det som en bagatelgrænse. Man har ikke været bevidst om mulighederne. Ikke været opmærksom på følgevirkninger, der godt kan vise sig senere, fortæller Benny Andersen.

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg Ulla Astman understreger, at det er vigtigt at få anmeldelserne frem i lyset, så man kan komme problemerne til livs.

- Der er også kommet mere opmærksomhed på det. Det her er jo et no-go fra vores side af. Det må ikke tolereres. Selvom vi arbejder med mennesker, der har det svært, så betyder det ikke, at man har lov til at true vores personale på nogen som helst måde, siger hun. 

Ikke kun et spørgsmål om normeringer

Ulla Astman mener, vi som samfund har en opgave i forhold til at sætte fokus på dette emne.

Og så skal man se bredt på det, når man skal tale løsningsforslag i fremtiden, mener hun.

Men er det ikke bare fordi, der er for få ansatte i det offentlige?

- Jeg tror ikke bare, det er et spørgsmål om normeringer. Indretningen af afdelinger skal også være på plads. Man skal se på, hvilke mennesker man har med at gøre. Hvordan man griber opgaver an og tilrettelægger arbejdet. For eksempel at lade to sygeplejersker hjælpe frem for en, siger Ulla Astman.  

Tallene kan ikke stå alene

Stigningen i anmeldelser skal ses i forbindelse med en ændring i offererstatningsloven. Den ændring betyder blandt andet, at der er krav om politianmeldelse senest 72 timer efter overfald.

Og det kan have betydning for den eksplosive udvikling. Derfor må man ikke se på tallene alene. 

Preben Meier Pedersen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings arbejdsgiverpolitiske center, henviser i en mail til Avisen.dk til, at lovændringen har betydning for tallene. Men han skriver også, at:

- Arbejdsgiverne og de faglige organisationer samarbejder tæt om at informere og vejlede arbejdspladserne om at forebygge trusler og vold, skriver han i mailen.

Dansk Sygeplejeråd oplyser til Avisen.dk i en mail, at de ikke har set en stigning blandt voldsofre fra 2012 til 2015. De henviser også til lovændringen.

via Listen To News