Tænketank: Flygtninge er en gave som ikke skal byttes
De fleste flygtninge tilhører den aldersgruppe, vi ellers står og mangler i Danmark, påpeger tænketanken Cevea. Kim Dahl Hansen
Cevea har sammenlignet aldersprofilen på den danske befolkning og den flygtningegruppe, som kommer herop. Der er tale om det perfekte match, lyder konklusionen.

- Flygtningene er gave til vores aldrende samfund. Det kræver bare, at vi gider pakke den op og bruge den lidt i stedet for at prøve at bytte den.

Det mener Frank Skov, analysechef i tænketanken Cevea på baggrund af beregninger og sammenligninger, som tænketanken har foretaget af aldersfordelingen i henholdsvis den danske befolkning og den flygtningegruppe, som kommer herop.

Der er som udgangspunkt tale om det perfekte match, er hans konklusion. De fleste flygtninge kommer nemlig med nøjagtig den aldersprofil, vi står og mangler.  

Historisk dårlig integration

- Ja, vi er historisk dårlige til integration, og de mange flygtninge, vi nu modtager, kan derfor gå hen og blive en stor omkostning for det danske samfund. Men når vi nu mangler mennesker mellem 20 og 40 år og vi står med en masse mennesker i netop den aldersgruppe, som er kommet helt af sig selv, hvorfor så ikke udnytte det og få dem integreret ordentligt i samfundet, spørger Frank Skov.

Af Ceveas tal fremgår det, at den typiske dansker er 48 år, og at størstedelen af danskerne i den mest erhvervsaktive alder er 40 år eller ældre.

Unge flygtninge

Omvendt er over 60 procent af de asylansøgere, som kom til Danmark i perioden fra 1. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, mellem 20 og 40 år. Kun 16 procent af asylansøgerne er børn og ældre, og heraf er langt størstedelen børn, som også kan vokse op og bidrage til samfundet, påpeger Ceveas analysechef.

- Den danske befolkningssammensætning kan være årsagen til den mangel på arbejdskraft, som politikere og erhvervsliv forudser, fordi der simpelthen er for få danske statsborgere i den mest erhvervsaktive alder. Derfor er der brug for alternative løsninger og en konstruktiv tilgang til problemet, så vi kan få gavn af de ressourcer, asylansøgerne møder op med, mener han.  

Vi får for få børn

Synspunktet bakkes op af Ove Kaj Pedersen, professor og grundlægger af International Center for Business and Politics på Copenhagen Business School (CBS). Han er ophavsmanden til begrebet konkurrencestaten i kraft af hans bog med samme navn.

- Det er en gevinst at kunne få arbejdskraft ad frivillighedens vej, når vi ud fra den demografiske udvikling ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for en række år. Vi har jo fået færre børn, end de er nødvendigt for at reproducere os selv. Min egen generation har i gennemsnit fået 1,6 børn, hvor tallet skulle have været 2,3, påpeger den 68-årige professor.

Dansk konkurrenceevne under pres

Regeringen beregnede i 2006, at antallet af danskere i aldersgruppen 20-60 år vil falde fra 3 til 2,6 millioner i 2040, mens antallet af danskere over 60 år i samme periode stiger fra 1,1 til 1,5 millioner.

- Mangel på arbejdskraft er en af de værste ting, en økonomi kan blive udsat for. Den får lønomkostninger til at stige og konkurrenceevnen til at gå ned. Vi er på vej ind i en situation, hvor den nationale konkurrenceevne bliver afgjort af demografien, siger Ove Kaj Pedersen med henvisning til udviklingen i danskernes aldersprofil.

Han uddyber sine tanker om flygtninge som en gave den danske konkurrencestat i dagens artikel i Ugebrevet A4.