Stats- eller privathospital? – nej tak, jeg vil ha' et hospital, der fungerer!

Danmark

Lise Müller er næstformand i SF. Hun er uddannet sygeplejerske og blev kendt i offentligheden, da en facebookopdatering om dårligt arbejdsmiljø førte til en samtale med hendes øverste chef. Lise Müller er i dag tilknyttet hjemmesygeplejen. Hun har tidligere siddet i regionsrådet og arbejder i dag halv tid som sygeplejerske og halv tid som politiker.

SUNDHEDSVÆSNET STÅR med store udfordringer. Der er alt for mange opgaver, der mangler læger og i de kommende år går en større del af de praktiserende læger på pension. Der mangler også både sygeplejersker og SOSU-assistenter. Hver vinter – og store dele af de øvrige årstider – ligger patienter på gangene. Vi bøvler stadig med overgangene og samarbejdet mellem hospitalsafdelinger og kommune og praktiserende læge. Der bliver flere ældre, og de udskrives tidligere og nogle gange for tidligt. De små hospitaler er lukket, og der er for få pladser på de store.

Det er hensigten at kommunerne skal overtage en masse af hospitalernes opgaver, men de er slet ikke klar. De mangler kvalificeret personale og ganske enkelt et set-up til at tage imod. De små hospitaler blev lukket med begrundelsen om, at de ældre medicinske patienter skulle ha' adgang til den samme høje kvalitet som alle andre. Og i stedet er vi nu endt med at kommunerne opbygger små mini-hospitaler uden læge-back up. De ældre patienter risikerer ganske enkelt ikke at komme i nærheden af en læge. Det er diskrimination og uacceptabelt.

SOM SYGEPLEJERSKE kan jeg blive helt panisk ved tanken om, at alle disse komplicerede problemstillinger skal løses med en slags hokus-pokus snuptagsløsning: at lukke regionerne.

Der kan ikke opdrives en eneste sundhedsøkonom som bifalder at lukke regionerne. Alle er enige om at de har løst opgaven under ganske svære vilkår.

Og det gør mig bekymret for, at politikerne er i færd med at sende et røgslør ud over det faktum, at de ikke lige har løsningerne på flere ældre, dyrere medicin, mangel på læger, flere behandlingsmuligheder og en offentlig udgift, der ikke må stige mere end 0,3 % eller hvor meget det lige er på i denne uge.

Sundhedsministeren er bekymret for den regionale forskel mellem de fem regioner. Og ja det er ikke i orden, at man får en bedre behandling i nogle regioner end andre. Men kigger man på kommunerne, så er der 98 forskellige versioner med vidt forskellig kvalitet og opbygning. Gad vide hvorfor det ikke er et problem?

DF VIL NEDLÆGGE regionerne – det har de altid villet – det står ikke helt knivskarpt, hvad de ønsker i stedet, men det ser ud til, at det er et statsligt sundhedsvæsen. Sidst man statsliggjorde noget, var det inddrivelsen af skat. Behøver jeg sige mere? Rigshospitalet hørte engang under staten – og kørte så eminent dårligt, at det var blevet sat under administration, hvis man kunne sætte staten under statsadministration. Venstre ser ud til at ønske professionelle bestyrelser. Ordet professionel lyder jo godt, men fordi du er dygtig til at sælge biler eller lysstofrør, er det at drive sundhedsvæsnet noget andet. Hvorfor man ønsker en model bygget op som en forretning, uden en demokratisk forankring som folkevalgte politikere er, er mig en gåde.

Skal vi virkelig kaste sundhedsvæsnet ud i en kæmpe omstrukturering for at tilsløre, at problemerne er så komplekse, at man ikke lige kan løse dem ”bare sådan”. Jeg håber det virkelig ikke.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet