SF ønsker nyt ankenævn: "Svært for borgeren at vinde sager i Ankestyrelsen"
- Der er håbløs lang ventetid i Ankestyrelsen og i dag ser styrelsen alene på, om juraen er overholdt, siger Karsten Hønge (SF). Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix (arkiv)
Det er blevet alt for svært for borgerne at få medhold, hvis de for eksempel klager over en afgørelse om førtidspension. Derfor bør der oprettes regionale ankenævn, hvor der også tages menneskelige hensyn, mener SF.

Borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet af kommunen, skal kunne sende klager andre steder hen end til Ankestyrelsen.

Fremover skal det også være muligt at klage til et regionalt ankenævn.

Sådan lyder et nyt forslag fra SF i forbindelse med en igangværende evaluering af førtidspensionsreformen, som partiet var med til at indføre som medlem af den tidligere SRSF-regering.

Onsdag afholdes der hele dagen en høring om reformen, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) deltager sammen med flere forskellige personer med indsigt i fleksjob – og førtidspensionsordningen.

Behovet for en ny ankeinstans handler først og fremmest om at styrke borgernes retstilling over for systemet, fastslår SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge.

- Der er håbløs lang ventetid i Ankestyrelsen, og i dag ser styrelsen alene på, om juraen er overholdt. Derfor har det været svært for borgeren at vinde sager i Ankestyrelsen, siger han til Avisen.dk.

En opgørelse foretaget af Ugebrevet A4 viser, at borgerne i ni ud af ti tilfælde får afvist klager over afgørelser om førtidspension. 

I et regionalt ankenævn skal der både sidde repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, fagpersoner og lægfolk, forklarer beskæftigelsesordføreren. Det vil ifølge ham give en mere sammenhængende vurdering af kommunernes afgørelser, der ikke kun er baseret på, om loven er overholdt. SF vil gerne have, at der tages menneskelige hensyn ud fra en helhedsvurdering. 

Region skal kunne ændre afgørelse   

I en række situationer vil det være helt oplagt at sende klager til et regionalt ankenævn frem for til Ankestyrelsen, der er en uafhængig klagemyndighed under Økonomi- og Indenrigsministeriet, mener Karsten Hønge (SF).

- Det er for eksempel helt oplagt i situationer, hvor kommunen ikke følger rehabiliteringens indstilling. Hvis kommunen er uenige i det, som rehabiliteringsteamet er kommet frem til, kan borgeren sende det til det regionale ankenævn. Så træffer de afgørelsen, siger han.

Han peger på, at det også kunne være nyttigt, hvis man synes, at kommuner stiller urimelige krav.

- Hvis kommunen siger, at en borger skal ud til en virksomhed, mens borgeren mener, at det ødelægger hans helbred, kan borgeren få en afgørelse i den regionale ankeinstans, siger Karsten Hønge, der understreger, at det sagtens kan være, at borgeren tager fejl.

"Det kræver ressourcer"

Der er helt klart fordele ved, at borgerne kan anke afgørelser fra det sociale system mere end et sted, mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau.

- Det er på mange måder demokratisk rigtigt at gøre. Vi har tidligere haft regionale ankenævn. Noget af det, vi var rigtig bekymrede for, da man afskaffede dem, var, at borgeren pludselig fik frataget en ankemulighed, siger hun.

Men hvis man vil genindføre ankenævn under regionerne, skal der være skarpe krav om sagsbehandlingstider, fastslår Majbrit Berlau.

- Sidste gang, der både var regionale og nationale ankenævn, kunne sagsbehandlingstiden være alt, alt for lang. Så det kræver, at man faktisk også er parat til at afsætte ressourcer til sådan nogle ankenævn, så borgerne ikke cykler rundt i alt for lang tid uden ordentlige, afklarede afgørelser.

S positive over forslaget

I Socialdemokratiet, der er med i forligskredsen bag aftalen om førtidspensionsreformen, er man åbne over for at oprette et regionalt ankesystem.

Det fortæller partiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, der dog fremhæver, at den snarlige evaluerings primære sigte er at skabe klarere regler for førtidspension og fleksjob.

- Der skal gøres op med den forvirring, der er i kommunerne i dag, hvor det er lige før, vi nu har 98 måder at behandle folk på. Men jeg er fuldstændig enig i, at der er behov for at styrke borgernes mulighed for at klage og styrke deres retssikkerhed, siger han.

Avisen.dk har også spurgt de øvrige partier i forligskredsen (RV, V, K og LA) om deres holdning til at indføre regionale ankenævn. Det har ikke været muligt at få kommentarer før deadline.  

via Listen To News