S-ministre åbner for styring af svages penge
Inger Støjberg raser, fordi Mette Frederiksen ikke udelukker, at kommunerne kan få lov at styre folks privatøkonomi uden deres samtykke. Foto: colourbox.com
Mennesker, som er i fare for at ryge ud af deres bolig, fordi de har rod i privatøkonomien, kan se frem til mere offentlig indblanding.

Stadig flere bliver sat ud af deres hjem, fordi de ikke kan betale huslejen.

Derfor overvejer ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), at fremrykke rettidig betaling af husleje til den første i måneden, så lejerne ikke når at bruge pengene.

Men regeringen kan være villige til at gå længere end det.

På et samråd i dag udtalte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at hun på regeringens vegne ikke vil afvise, at sagsbehandlere uden den udsætningstruedes tilladelse skal have lov at sætte penge af til huslejen.

"Jeg kan komme med den principielle tilkendegivelse, at regeringen afviser ikke tanken omkring administration. Men det kræver mange overvejelser," sagde hun.

Den borgerlige opposition er nærmest chokeret over, at regeringen nu vil helt ind og blande sig i folks privat økonomi.

"Man må jo sige, at beskæftigelsesministeren her går ind og tager et skridt, som jeg tror, aldrig ellers er sket i Danmark. At man vil gå ind og sætte helt almindelige mennesker under administration. Så er der jo ikke noget tilbage, så har staten spist det hele," siger tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til Newspaq.

Mette Frederiksens svar faldt efter Rene Christensen fra Dansk Folkeparti spurgte til, om man kan forestille sig, at myndighederne skal have lov til at reservere en del af borgens offentlige ydelse, så de får betalt huslejen.

"En hjælp kunne også være, at man som ydelsesenhed gik ind uden samtykke og sagde: Det fundamental for at være en del af det her samfund, det er at have et sted og være. Og der er spørgsmålet alene, om ministeren vil kigge på det?," spurgte han.

Efter samrådet ønskede Mette Fredriksen ikke at uddybe sit synspunkt med henvisning til, at det i virkeligheden ikke er hendes men Socialministeriets område.

Boligminister Carsten Hansen bakkede dog nølende op om hendes synspunkt.

"Jeg tror, vi skal passe på, hvor langt vi går den vej, men lad os nu se, hvad vi kan gøre, for der er en lang række redskaber. Vi får snart nogle data fra Socialforskningsinstituttet. Så lad os nu få analyseret området grundigt. Og lad os få at vide, hvilke redskaber, der virker bedst. Og så lad os lave et samarbejde med kommunerne - vi skal ikke afskrive os værktøjer," siger han til Newspaq.