Regeringen, EL og LA på plads med værdipakke
Morten Bødskov har fået opbakning fra Liberal Alliance til værdipakke. Foto: Jens Dreisling / POLFOTO
Delforlig i finansloven på plads. Kriminellavalder hæves til 15 år og knivloven droppes.

Regeringen er sammen med Liberal Alliance og Enhedslisten nået til enighed om en aftale, som de mener, sikrer balancen i rets- og udlændingepolitikken.

"Jeg er glad for at præsentere en ny bred aftale, der sikrer bedre balance i rets og udlændingepolitikken. Jeg vil gerne sige tak til Enhedslisten og Liberal Alliance for at vi at skabt et grundlag for et nyt flertal i Folketinget, der er klar til at gøre op med den værste symbolpolitik som VKO-regeringen førte," lyder det fra justitsminister Morten Bødskov (S).

Aftalen betyder bl.a., at regeringen som lovet i valgkampen hæver den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.

Desuden vil asylansøgere efter seks måneder her i landet få mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene.

"Der nedsættes et hurtigt arbejdende embedsmandsudvalg, som hurtigst muligt og med henblik på politisk beslutningstagen inden sommeren 2012 skal komme med konkrete anbefalinger til udformningen af den konkrete model for tilbuddet," står der i aftaleteksten.

Aftalen betyder også, at den meget omtalte knivlov bliver gjort mindre skrap.

"Med den betydelige skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af knive gik man for langt. Derfor ophæves forudsætningen om, at straffen i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel skal fastsættes til 7 dages ubetinget fængsel," lyder det fra Justitsministeriet.

Desuden er partierne blevet enige om at afsættes 36 millioner kroner årligt til en "mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkontrol".

Endelig giver partierne hinanden håndslag på, at politiets administrative frihedsberøvelser under klimatopmødet skal udsættes for en "grundig drøftelse," når den i gangværende retssag er afsluttet.

Præsentationen af aftalen skete klokken 13, da justitsminister Morten Bødskov (S) fremlægge en pakke, der indeholder forlig på både udlændinge-, rets-, og værdipolitkken.

Læs faktaark om aftalens indhold her.