Flere tosprogede får hjælp til uddannelse
Flere tosprogede får hjælp til en uddannelse med den nye satspulje. Foto: Tariq Mikkel Khan / POLFOTO
Satspuljen er nu fordelt på området for børn- og undervisning, hvor alle partier på nær Enhedslisten er enige.

Flere tosprogede danskere får hjælp til at klare en uddannelse.

Et bredt politisk flertal støtter sats-aftalen på børn- og ungdomsområdet, som støtter otte projekter med i alt 121,3 millioner kroner.

Der er blandt andet afsat 40 millioner kroner til at forlænge og udvide Tosprogs-Taskforcen, og det glæder især ministeren for børn og undervisning Christine Antorini (S).

"Som det er i dag, er der alt for mange tosprogede elever, der forlader skolen uden at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Tosprogs-Taskforcen samarbejder med en lang række skoler og kommuner i hele Danmark om at sikre, at tosprogede børn og unge klarer sig bedre i vores uddannelsessystem," siger ministeren.

Hun vurderer, at der er gode erfaringer med taskforcen, og vil derfor udvide den.

"De foreløbige tilbagemeldinger på arbejdet har været særdeles positive. Nu udvider vi taskforcens arbejde, så også dagtilbud og skolefritidsordninger kan få hjælp til for eksempel, hvordan pædagogerne bedst kan støtte børnene i deres sproglige udvikling," forklarer Christine Antorini.

På kulturområdet er partierne blevet enige om at støtte to projekter med i alt 25,4 millioner kroner de næste fire år. Der er afsat penge til at fortsætte lektiehjælpsprojektet 'Lektier Online' og bogstartsprogrammerne, der skal hjælpe småbørnsfamilier med svage læsetraditioner.

Satspuljen skal igennem de endelige forhandlinger i finansloven for 2012, før de er endeligt vedtaget. Det forventes, at finansloven er i hus på søndag.