Ny EU-dom: Nu skal al arbejdstid registreres
Tidsfristen skal være med til at beskytte lønmodtageren og sikre, at arbejdsugen ikke bliver for lang, og at hviletidsbestemmelserne bliver overholdt. Arkivfoto: Pexels
EU-Domstolen slår i en ny dom fast, at arbejdsgiverne i alle EU-lande skal registrere alle medarbejderes arbejdstid. Dommen bekymrer arbejdsgivere.

Det er nu arbejdsgivernes ansvar i alle EU-lande at registrere medarbejdernes arbejdstid. Det fastlår EU-Domstolen i en ny afgørelse, skriver A4 Nu.

Dommen betyder, at alle arbejdsgivere i EU-landene skal indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”, som der står i dommen. Det vil sige, at det skal være et system, som nemt kan kontrolleres.

Tidsfristen skal være med til at beskytte lønmodtageren og sikre, at arbejdsugen ikke bliver for lang, og at hviletidsbestemmelserne bliver overholdt. Tidligere har det været medarbejderens opgave at bevise, hvis dette ikke blev overholdt. Men med tidsregistreringen er bevisbyrden ikke længere hos medarbejderen.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er man ikke begejstret for dommen.

- Vi er bekymrede, fordi det en meget vidtgående dom, der udstikker retningslinjer på et område, hvor vi i Danmark ikke har særlige udfordringer, siger Martin Steen Kabongo, der er overenskomstchef i DA.

DA forsøger nu at finde ud af, hvilken reel betydning dommen får i virksomhederne:

- Vi vil snart sætte os sammen med vores modpart FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) og den kommende regering og finde ud af, hvad den her dom betyder, og om overenskomsterne eventuelt skal tilpasses, for arbejdstid er et overenskomstanliggende, siger Martin Steen Kabongo til A4 Nu.

Det er ifølge dommen op til hvert enkelt medlemsland, hvordan registreringen af arbejdstiden skal foregå.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation mener man modsat DA, at dommen faktisk vil løse et problem på det danske arbejdsmarked:

- Vi er meget tilfredse med dommen. Vi ved, at der også i Danmark er problemer med arbejdsgivere, som ikke overholder pligten til at sikre den nødvendige hviletid og maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for arbejdstagerne, siger næstformand i FH, Arne Grevsen til A4 Nu.

Han er især glad for, at det ikke længere er hos medarbejderen bevisbyrden ligger, hvis der er uenigheder om arbejdstiden på jobbet.

Sagen begyndte, da Deutsche Bank fik et påbud om at indføre tidsregistrering af Arbejdstilsynet i Spanien. Det nægtede banken, og den spanske fagbevægelse tog sagen videre til den spanske arbejdsdomstol.

Her opstod der tvivl om, om det reelt er arbejdsgiverens ansvar at registrere medarbejderens arbejdstid, og derefter endte sagen ved EU-Domstolen. 

A4 Nu
via Listen To News