Minister vil stoppe Skats brug af ulovlige oplysninger
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har bedt sin kollega, justitsminister Søren Pape Poulsen (K), om at sætte en stopper for, at politiet videregiver oplysninger, som er indsamlet ulovligt, til Skat. Han ønsker dog ikke at udtale sig om en konkret sag, hvor netop den problemstilling er rejst. Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix
Karsten Lauritzen (V) beder sin ministerkollega om at sikre, at ulovligt indsamlet materiale ikke må bruges.

Skat må holde op med at benytte sig af oplysninger, som politiet har fremskaffet, og som ifølge loven burde have været destrueret for længst.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V), som dermed erklærer, at han vil stoppe en praksis, som Skat i dag følger.

Den markante melding kommer, efter at det sidste år kom frem, at Skat i en stor sag mod en udenlandsdansker betjente sig af oplysninger, som Bagmandspolitiet indsamlede og for længst burde have destrueret.

Det var dels telefonaflytninger af samtaler mellem den mistænkte og hans advokat. Disse burde politiet ifølge loven straks have destrueret. Og dels kopi af brevveksling med mandens advokat, som politiet ifølge loven slet ikke må beslaglægge.

På trods af overtrædelserne af retsplejeloven videregav Bagmandspolitiet materialet til Skat.

- Jeg finder det som skatteminister retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, hvis skatteforvaltningen anvender oplysninger, der er indhentet ulovligt, siger Karsten Lauritzen.

- Derfor må man overveje, om reglerne skal laves om. Det er lovligt i dag. Det synes jeg ikke, at det skal være på skatteområdet, siger han.

Bagmandspolitiet har beklaget, at man først efter ni år tilintetgjorde aflytningsmaterialet. Og Rigsadvokaten har på grund af affæren indskærpet reglerne over for politiet over hele landet.

Imidlertid fik Skat materialet og bruger det i en sag, som nu behandles ved Landsskatteretten. Ministeren vil ikke direkte kommentere den konkrete sag, men udtaler sig generelt.

Karsten Lauritzen har henvendt sig "flere gange" til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at få ændret reglerne mere generelt. Tilsyneladende har kollegaen i regeringen endnu ikke reageret.

- Det er dér, man skal beslutte sig for, om reglerne skal laves om eller ej, forklarer Lauritzen.

- Hvis denne sag ender med, at det er lovligt for skatteforvaltningen at bruge den slags oplysninger, vil jeg som skatteminister gøre noget. Om man vil gøre noget generelt, er op til Justitsministeriet, siger han.

Tænketanken Justitia udtalte sig sidste år kritisk om Skats optræden, og Skats borger- og retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, har sagt, at der er tale om en "meget interessant og principiel problemstilling".

Udenlandsdanskerens advokat, Thomas Frøbert, har oplyst, at der er indsendt en klage til Datatilsynet om forløbet.

Sidste år kom Skat med en generel udtalelse til Ritzau. Hensynet til at opnå "den materielt rigtige afgørelse" betyder, at oplysninger kan bruges, "også selv om politiet efterfølgende skulle have destrueret materialet eller i øvrigt i henhold til retsplejelovens regler var forpligtet til at tilintetgøre materialet", lød det.

Oprindeligt gik Bagmandspolitiet i gang med en efterforskning på grund af en anmeldelse netop fra Skat mod manden, der boede i London.

Der var aflytninger i 2006 og 2007. I 2015 opgav politiet at rejse en straffesag. Men politiet forærede altså materialet, der burde have været destrueret straks, til Skat.

/ritzau/