Kun få kender en kontanthjælpsmodtager
Danskerne har ringe forståelse for kontanthjælpmodtageres vilkår, fordi kun få kender en fattig, viser ny undersøgelse. Foto: Colourbox.dk
Under en femtedel af befolkningen kender en kontanthjælpsmodtager. Og det er afgørende for viljen til at støtte dem.

Kontanthjælpsmodtageren Carina blev landskendt i forbindelse med den aktuelle fattigdomsdebat i Danmark.

Men i virkelighedens verden kender kun et mindretal af danskere en kontanthjælpsmodtager.

Det skriver A4 på baggrund af en ny undersøgelse.

Kun 19 procent blandt 1.134 adspurgte oplyser, at de kender en kontanthjælpsmodtager i den nærmeste familie eller vennekreds.

Samtidig viser undersøgelsen, at blandt de danskere, der kender en kontanthjælpsmodtager, mener dobbelt så mange, at ydelsen er for lav som blandt det store flertal, der ikke kender en kontanthjælpsmodtager.

"Det er interessant, at der blandt personer uden kendskab til en kontanthjælpsmodtager er markant flere, der mener, at ydelsen er for høj end for lav. Det kan kun tilskrives Carina-effekten, der har gjort ubodelig skade for kontanthjælpsmodtagerne," siger Jørgen Goul Andersen til A4.

Undersøgelsen tegner det samme billede af kendskabet til førtidspensionister eller dagpengemodtagere.

Syv ud af ti danskere har ikke nogen kontakt til en førtidspensionist. Kun 12 procent af dem, der ikke kender en person på førtidspension, mener, at ydelsen er for lav. Men blandt de danskere, der er tæt på en førtidspensionist, er der næsten tre gange så mange, der er klar til at hæve ydelsen.

Formand Jann Sjursen fra Rådet for Socialt Udsatte er ærgerlig over, at danskerne lever i så adskilte miljøer, at it-direktøren næppe kender en kontanthjælpsmodtager eller en arbejdsløs.

"Af hensyn til sammenhængskraften i vores samfund er det vigtigt at leve i blandede miljøer, og derfor er boligpolitik så vigtig. På mange måder lever vi i et parallelsamfund i dag, og når vi taler om integration, burde det ikke kun handle om at integrere på baggrund af etnicitet, men også på tværs af sociale miljøer. Det har jo stor betydning for, hvordan vi tænker om kontanthjælpsmodtageren, om vi har ham som nabo, ven, i nærmiljøet eller vi slet ikke kender ham overhovedet," siger han til A4.

Kilde: Ugebrevet A4