Jo større handicap, jo lavere løn
En fleksjobber med 70 procent nedsat arbejdsevne skal ifølge ny aftale tjene 70 procent mindre end sine raske og rørige kolleger. Foto: Colourbox
Enhedslisten er vrede over, at fagbevægelsen vil regulere timelønnen således, at de handicappedes timeløn afhænger af deres handicap.

"En syg tankegang".

Sådan lyder reaktionen fra Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, på, at fagbevægelsen og Dansk Industri har aftalt at regulere handicappedes timeløn med graden af deres handicap.

Aftalen, som er kommet i stand i kølvandet på regeringens fleksjobreform, vil regulere timelønnen således, at de handicappedes timeløn skal blive mindre, jo mere handicappede, de er.

Eksempelvis skal en fleksjobber med 70 procent nedsat arbejdsevne tjene 70 procent mindre end sine raske og rørige kolleger - altså ifølge aftalen, der først træder i kraft, hvis fleksjobreformen gennemføres som planlagt, og kommunerne kan redegøre nøjagtigt for graden af handicap.

- Jeg er rystet over, at fagbevægelsen kan aftale sådan noget med arbejdsgiverne. Det er at sætte løndumping i system og bruge mennesker med handicap som løntrykkere, siger Finn Sørensen.

En del af fleksjobreformen går ud på, at kommunerne skal spæde til de handicappedes løn med et særligt tilskud, men det rækker ikke til at oppebære en ligeløn, siger Finn Sørensen.

- Selvom der er tale om offentligt tilskud, vil der være tale om betragtelig lønnedgang. Jo større handicap, jo lavere løn, og det er det, vi hele tiden har advaret mod, ville blive konsekvensen af fleksjobreformen, siger han.