Irriteret FOA-Dennis: Regioner sløser med lockout-varsler
FOA-formand Dennis Kristensen er ikke tilfreds med regionernes præciseringer af lockout-varslerne. - Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, siger regionernes topforhandler Anders Kühnau. Foto: Thomas Lekfeldt og Mette Mørk/Ritzau Scanpix/arkiv
FOA-formand Dennis Kristensen langer ud efter regionerne, som han ikke mener er præcise nok i sine lockout-varsler.

- Regionerne spilder vores tid. 

Sådan lyder det fra formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, efter at have set de skriftlige tilbagemeldinger fra Danske Regioner på fagbevægelsens indsigelser mod regionernes lockout-varsler.

Allerede tirsdag aften problematiserede FOA-formanden de upræcise varsler her på Avisen.dk, og efter et møde blandt lønmodtagernes topforhandlere rettede de faglige organisationer henvendelse til både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening med en klar opfordring til at præcisere varslerne. 

Og det er altså de præciseringer fra Danske Regioner, som gør FOA-formanden irriteret.

- Nu hvor vi har gjort nogle indsigelser, får vi tretten gange det svar, at der ikke er nogen FOA-medlemmer omfattet af FOA-overenskomst på det pågældende sted. Det er enten amatørisme, eller også er det chikane. Det er helt uhørt at agere på den måde, og de spilder både deres og vores tid, siger Dennis Kristensen til Avisen.dk.

Hvem er lockoutet?

Regionerne er klar til at lockoute 70.000 ansatte, hvis konflikten bliver en realitet. Og for FOA handler det om at kunne præcisere over for sine medlemmer, præcis hvem der er omfattet af en lockout, forklarer Dennis Kristensen.

- Vi skal kunne sige til hver enkelt medlem, om de skal møde eller ej. Det skal vi kunne gøre meget præcist, for hvis medlemmer gør det forkerte, så kan arbejdsgiveren jo rejse sag om fravær uden gyldig grund, og i sidste ende kan de rejse sag mod os for at iværksætte en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, siger han.

Danske Regioner har undtaget psykiatrien fra konflikt, men ifølge Dennis Kristensen er det et stort problem, at regionerne ikke har uddybet, hvad det betyder for de FOA-medlemmer, der arbejdsmæssigt kommer i forbindelse med psykiatrien uden direkte at være ansat på et psykiatrisk hospital. Det kan eksempelvis være portører eller rengøringsfolk, der servicerer psykiatriske afdelinger på landets hospitaler.

- Vi kan sagtens forstå, at dem der har et ansættelsesbrev i selve psykiatrien selvfølgelig ikke er lockoutet, men dem der kommer udefra og betjener psykiatrien, der skal vi have noget mere at vide, siger Dennis Kristensen.

Danske Regioner: Vi gør alt, hvad vi kan

Regionernes topforhandler Anders Kühnau understreger over for Avisen.dk, at han ikke er nede i de konkrete svar, som hans folk siden tirsdag har arbejdet på at give fagbevægelsen, men til den overordnede kritik siger han:

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at præcisere efter de ønsker, som de faglige organisationer har. Det bruger vi rigtig meget tid på. Hvis der stadig er noget, der er uklart, kan jeg kun anbefale, at man bliver ved at spørge, og så skal vi nok svare.

Mandag bliver der afholdt et fællesmøde mellem fagbevægelsen og Danske Regioner, og får fagbevægelsen ikke svar på sine spørgsmål her, vil man indbringe sagen til Arbejdsretten. 

Fagbevægelsen har også gjort indsigelser mod kommunernes lockout-varsler, men her er Dennis Kristensen fortrøstningsfuld over for, at varslerne bliver præciseret tilstrækkeligt.