Administration 

Hele sagen: Helte har også krav på sikkerhed

Her kan du få et overblik over de artikler, Avisen.dk har bragt om kræftramte og kollapsede brandmænd. (Foto: POLFOTO arkiv)

Danske brandmænd har en forhøjet risiko for at få kræft på jobbet, men ingen har advaret dem om faren. Københavnske brandmænd kollapser på livsfarlige øvelser. Læs alle Avisen.dk's afsløringer af huller i heltenes sikkerhed.

Her finder du alle Avisen.dk's artikler om brandmænd i den rækkefølge, de er blevet offentliggjort.

Seriens første artikler finder du i bunden. De seneste finder du i toppen.

15. oktober 2013:

500 branddragter skal redde brandmænd fra kræft

 

 

 


Cancer-tvillingerne - ens, men ikke ens behandling

 

Den 28. august 2013:

Tvillingen er død: Et sidste farvel til 111

http://www.avisen.dk/tvillingen-er-doed-et-sidste-farvel-til-111_232295.aspx

 

Den 15. august 2013:

Mette F i uniform sætter frist for brandkræft

http://www.avisen.dk/mette-f-i-uniform-saetter-frist-for-brandkraeft_230429.aspx

 

Den 28. juli 2013:

Cancer-tvillinger: Kun den ene får erstatning

http://www.avisen.dk/cancer-tvillinger-kun-den-ene-faar-erstatning_227693.aspx

 

 

 


I en god sags tjeneste

 

Den 14. juli 2013:

Ny sløjfe skal redde brandmænd fra at dø

http://www.avisen.dk/ny-sloejfe-skal-redde-brandmaend-fra-at-doe_224987.aspx

Mistænkeligt mange Falck-mænd får kræft

 

Den 30. maj 2013:

Syge Falck-mænd knalder chefen i søforklaring

http://www.avisen.dk/syge-falck-maend-knalder-chefen-i-soeforklaring_220000.aspx

Dødens værksted: 7 ud af 14 ramt af kræft

http://www.avisen.dk/doedens-vaerksted-7-ud-af-14-ramt-af-kraeft_219431.aspx

 


 


Minister rydder op

 

Den 26. april 2013:

Mette F: Kræftsyge brandmænd berører mig

http://www.avisen.dk/mette-f-kraeftsyge-brandmaend-beroerer-mig_215549.aspx

 

Den 25. april 2013:

Minister har fået nok: Ny plan mod brandkræft

http://www.avisen.dk/minister-har-faaet-nok-ny-plan-mod-brandkraeft_215428.aspx

 

 

 


Døende brandmænd kæmper mod kræften og systemet

 

Den 21. februar 2013:

Rød blok: Vi er for fedtede med erstatninger

http://www.avisen.dk/roed-blok-vi-er-for-fedtede-med-erstatninger_206834.aspx

Kræftens Bekæmpelse: Forsk i brandkræft

http://www.avisen.dk/kraeftens-bekaempelse-forsk-i-brandkraeft_204803.aspx

 

Den 20. februar 2013:

Døende brandmænd får nej til erstatning

http://www.avisen.dk/doeende-brandmaend-faar-nej-til-erstatning_204806.aspx

Død om 2-7 måneder: Giv mig ro i graven

http://www.avisen.dk/doed-om-2-7-maaneder-giv-mig-ro-i-graven_205603.aspx

 

Den 19. februar 2013:

Brandmand? Sørg for at få kræft i Australien

http://www.avisen.dk/brandmand-soerg-for-at-faa-kraeft-i-australien_205953.aspx

Søn af død brandmand: Så vågn dog op!

http://www.avisen.dk/soen-af-doed-brandmand-saa-vaagn-dog-op_205961.aspx

Uhyggelig dødsliste for brandmænd vokser

http://www.avisen.dk/uhyggelig-doedsliste-for-brandmaend-vokser_204760.aspx

 

 


Arbejdstilsynet er aldrig med på øvelse eller udrykning

 

Den 19. december 2012:

Arbejdstilsynet tager kritikken til sig. På baggrund af Avisen.dk's afsløringer af en række ulykker og skader på røgdykkerkurser og andre øvelser, planlægger myndigheden nu at tage ud i brandmændenes virkelighed.

 

Den 9. december 2012:

Brandmænd, der kollapser. Brandmænd, der tvinges til at bruge farligt og forældet udstyr. Brandmænd, der får kroniske gener efter at have været forsøgskaniner.

Læg dertil en alarmerende høj forekomst af kræft blandt landets cirka 10.000 brandmænd, som ingen har advaret dem om.

Nu viser det sig, at ingen myndighed holder øje med brandmændenes sikkerhed på øvelser eller under brandslukning. Arbejdstilsynet fører kun tilsyn med brandstationerne på planlagte besøg.

FOA og 3F kritiserer Arbejdstilsynets manglende indsats.

 

 

 

 


Brandmænd bruges som forsøgskaniner
til at teste nyt udstyr

 

Den 6. december 2012:

Det kan snart være slut med at udsætte brandmænd for farlige forsøg, lyder det fra forsvarsminister Nick Hækkerup (S). Han lover hjælp til kommunale brandvæsener. Det er stadigvæk deres ansvar at sikre ordentligt udstyr, men det kan ændre sig, når beredskabsforliget rulles ud.

 

Den 5. december 2012:

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) trækkes nu ind i sagen med krav fra Enhedslisten, Dansk Folkeparti og brandmændenes fagforeninger om, at det fremover bør være Beredskabsstyrelsen, der står for test af nyt udstyr. Kommunerne magter ikke opgaven, lyder kritikken.

Hvorfor har Arbejdstilsynet ikke grebet ind? Enhedslisten stiller nu spørgsmål til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

 

Den 4. december 2012:

Avisen.dk afdækker, hvordan flere københavnske brandmænd har fået livslange skader af at være blevet brugt som forsøgskaniner til test af ikke-færdigudviklet åndedrætsværn. Udstyret afgav gasser og smeltede under brug.

Producenten fortæller, at danske brandmænd stadigvæk tester udstyr, og at den danske test gør det lettere at sælge udstyret til resten af verden.

Oplysningerne forarger fagforeninger og politikere.

 

 

 

Chefer tiede kræftrisiko ihjel


Den 30. november 2012:

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kræver nu, at Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen udarbejder en fælles redegørelse om de to myndigheders rolle i sagen om de mange kræftramte brandmænd.

Arbejdstilsynet nægter at svare på, hvorfor viden om overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft aldrig nåede frem til brandmændene selv, når arbejdsgivere, forskere og en arbejdsmiljøfond under ministeriet kendte til fænomenet.

Falck-redder og far til tre fortæller om sin kræftsygdom efter 21 år med brandslukning.

Avisen.dk har samlet ti kræftramte brandmænds historier. Se dem her.

 

Den 27. november 2012:

I 24 år tav ledelsen på landets brandstationer og i Falck, selvom de vidste, at der var en overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft. Det viser en dansk forskningsrapport fra 1988, som Københavns Brandvæsen og Falck selv har medvirket i. Brandmændene blev holdt hen i uvidenhed, og der blev ikke gjort noget for at beskytte dem.

FOA kræver, at beskæftigelsesministeren kulegraver sagen, som formanden sammenligner med skandalen fra 1980'erne, hvor tusindvis af malere fik hjerneskader af at arbejde med opløsningsmidler, selvom flere kendte til sundhedsfaren.

Københavnske brandmænd har lavet en optælling, der viser, at hver tiende har fået kræft. Blandt dem er Jørgen Larsen, der er døende. Han er bitter på sin ledelse over, at ingen på arbejdspladsen advarede ham mod den forhøjede kræftrisiko.

 

 

Brandmænd dør af kræft på jobbet

 

Den 21. november 2012:

Socialistisk Folkeparti vil nu presse beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at finde en million kroner til at få kortlagt brandkræften.

FOA vil have alle kræftofre - døde og levende - meldt til Arbejdsskadestyrelsen.

 

Den 20. november 2012:

Det er ikke kun syge brandmænd, der forsøger at opnå retfærdighed ved at anmelde kræft til Arbejdsskadestyrelsen. Også pårørende til afdøde søger erstatning.

En københavnsk brandmand fortæller, hvordan kræften åd hans kollega og ven op.

Falck erkender, at firmaet har sparet på blandt andet rene branddragter, hvilket kan betyde, at de 3.100 brandmænd har været ekstra udsatte for kræftfremkaldende stoffer.

 

Den 19. november 2012:

Bekymrede brandmænd henvender sig til fagforeninger landet over. De frygter, at deres og kollegers cancer skyldes jobbet. I Københavns Brandvæsen udfærdiger brandmænd en dødsliste på over 75 mand.

3F sammenligner overdødeligheden blandt brandmændene med Grindsted-skandalen, hvor medarbejdere på Grindsted-værket fik hjerneskader af kviksølv. Sundhedsfaren blev fortiet, selv om ledelsen, fabrikslægen og de ansvarlige myndigheder kendte til kviksølvs skadevirkninger.

En brandmand fra København fortæller, at prostatakræft har ødelagt hans sexliv. Brandmænd har 30 procent højere risiko for at få prostatakræft end den gennemsnitlige befolkning.

Den store uklarhed om antallet af kræftramte brandmænd får nu professor i arbejdsmedicin til at efterspørge en landsdækkende kortlægning.

 

Den 8. november 2012:

Kun en dansk kræftramt brandmand har fået erstatning de seneste fem år. Det viser nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen. 3F og Brandfolkenes Organisation kræver nu, at det bliver lettere for brandmænd at få anerkendt deres arbejdsskader.

I Californien får alle brandmænd erstatning, hvis de er og har været ikke-rygere.

En brandmand fra Århus fortæller om sin kræftsygdom. Han vil nu søge erstatning.

 

Den 7. november 2012:

Beredskabskommissionen med overborgmesteren i spidsen kræver nu - på baggrund af Avisen.dk's dækning af københavnske brandmænds manglende beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer - en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

 

Den 6. november 2012:

Arbejdsskadestyrelsen kan nu se frem til en byge af ansøgninger om erstatning fra kræftramte brandmænd. De syge brandmænd vil kompenseres for de sygdomme, de lider eller har lidt af.

 

Den 5. november 2012:

Hos landets største brandvæsen - Københavns Brandvæsen - viser det sig, at ledelsen trods advarsler fra Arbejdstilsynet i årevis har udsat brandfolkene for en unødvendig kræftrisiko. Ledelsen har ladet brandfolk slukke ildebrande med utætte åndedrætsværn, hvilket kan have forhøjet risikoen for kræft.

En brandmand fra København fortæller om at have en kræftknude på størrelse med et strudseæg.

Sagen får nu flere lokalpolitikere til at kræve et lægetjek af de cirka 100 københavnske brandmænd, der har brugt det farlige og forældede åndedrætsværn.

 

Den 3. november 2012:

Dansk Folkeparti vil nu tage sagen op med sundhedsminister Astrid Krag (SF) og kræver på baggrund af den nye viden en screening af landets brandmænd.

 

Den 2. november 2012:

Nyere forskning viser, at brandmænd har en forhøjet risiko for at få kræft på jobbet. Den røg, de arbejder i, når de slukker ildebrande, er tyk af kræftfremkaldende stoffer. Ingen har advaret danske brandmænd om faren.

Avisen.dk kan påvise flere kræfttilfælde blandt danske brandmænd. Hverken arbejdsgivere eller Arbejdstilsynet har advaret dem. Falck erkender manglende fokus på forebyggelse af sygdommen.

Familiefar og brandmand fra Roskilde fortæller, at flere af hans kolleger er døde af kræft. Han er selv blevet behandlet for sygdommen.

I 1973 brød en af de værste brande i nyere tid ud i København. 35 indebrændte under den såkaldte Hafnia-brand, men mange blev reddet ud af byens brandhelte. De var otte røgdykkere den nat. I dag er der tre tilbage. Fem har fået diagnosen kræft. En af dem fortæller, hvordan hans kolleger er faldet som fluer.

 


Kulegravning: Sikkerheden
sejler i Københavns Brandvæsen

 

Den 5. oktober 2012:

Sikkerhedsfolk chikaneres og trues, når de påtaler risici og brud på reglerne i Københavns Brandvæsen. Flere står nu frem på Avisen.dk og fortæller, hvordan de er blevet generet af ledelsen.

Den nuværende arbejdsmiljørepræsentant, Henning Dons, bad om en undersøgelse af arbejdsulykken, da en brandmand kom på hospitalet efter en øvelse i foråret. Ledelsen reagerede ikke på hans bøn. Siden kom yderligere to brandmænd til skade på lignende øvelser. Arbejdsulykker, der måske kunne have været afværget.

 

Den 4. oktober 2012:

Undersøgelsen, som overborgmester Frank Jensen (S) har bestilt efter Avisen.dks afsløringer, afdækker en række alvorlige brist i sikkerheden. Undersøgelsen resulterer i 20 vidtrækkende anbefalinger og en analyse af brugen af de kredsløbsapparater, der har fået kritik af flere læger.

Torben Holm Hansen står frem og fortæller om, hvordan han fik to flasker vin og en fyreseddel efter at være faldet fem meter ned gennem en elevatorskakt under en øvelse med Københavns Brandvæsen på en byggeplads.

Overborgmesteren lover højt og helligt, at han vil holde nøje øje med, at ledelsen i brandvæsenet efterkommer anbefalingerne.

 

Den 20. september 2012:

Københavns Brandvæsen skal ikke undersøge sig selv, erfarer Avisen.dk. Eksterne konsulenter skal nu udspørge de cirka 40 brandmænd, der har deltaget i de livsfarlige øvelser, hvor tre brandmænd har fået varmekollaps.

 

Den 15. september 2012:

Politikerne på Københavns Rådhus går ind i sagen og kræver klarhed over brugen af livsfarlige åndedrætsværn blandt byens brandmænd.

 

 

Brugte livsfarligt udstyr i mere end 15 år

 

Den 14. september 2012:

I et direkte interview på TV2 NEWS påstår den københavnske beredskabschef, at alle de kontroversielle åndedrætsværn er udskiftet med nyt og bedre udstyr. Samtidig kan anonyme kilder foto-dokumentere, at en brandbil med det farlige og forældede udstyr er klar til udrykning på Christianshavn i København. Beredskabschefen taler med andre ord usandt.

Andre fotografier viser, at det kontroversielle åndedrætsværn blev brugt i forbindelse med slukningen af en stor brand i KB-Hallen.

Avisen.dk's reporter trues væk fra brandstationen på Christianshavn, da hun forsøger at foto-dokumentere, at stationen skjuler et bur med de ifølge beredskabschefen kasserede apparater.

Senere på dagen kræver Arbejdstilsynet, at Københavns Brandvæsen står skoleret.

 

Den 13. september 2012:

Avisen.dk afdækker, at Københavns Brandvæsen i mere end et årti - helt tilbage fra 1997 - overhørte advarsler fra Arbejdstilsynet, flere læger og brandmændene selv om det kontroversielle åndedrætsværn.

Til de menige brandmænds frustration, afviser ledelsen i Københavns Brandvæsen kritikken.

 

Den 12. september 2012:

Avisen.dk afslører, at et kontroversielt åndedrætsværn er skyld i, at tre brandmænd er kollapset, og at andre har fået forbrændinger i ansigt og svælg.

Brandmændenes egen læge advarer om flere ofre, og flere eksperter vil have udstyret forbudt. Ifølge producenten bruger Københavns Brandvæsen apparatet helt forkert.

 

 

 

Macho-kultur: Brandmænd presses på livsfarlige øvelser

 

Den 11. september 2012:

Arbejdstilsynet går ind i sagen, som den danske myndighed mener er at udsætte de københavnske brandmænd for unødvendig livsfare.

Avisen.dk offentliggør billeder af det øvelseshus, hvor en brandmand var øjeblikke fra at dø.

Senere på dagen forbyder de svenske myndigheder alle danskledede brandøvelser på det øvelsesanlæg uden for Malmø, hvor tre københavnske brandmænd har været involveret i arbejdsulykker.

 

Den 10. september 2012:

Avisen.dk afslører, at københavnske brandmænd deltager i livsfarlige øvelser, og at mindst en brandmand har været ved at dø.

Brandmændene føler sig presset til at gennemføre øvelserne for ikke at miste deres job. Jægerkorpset afviser, at øvelser behøver at være så farlige. Senere på dagen går overborgmester Frank Jensen (S) ind i sagen og kræver en redegørelse.

På baggrund af en række skriftlige og mundtlige kilder bringer Avisen.dk en detaljeret rekonstruktion af den øvelse, der er så meget ude af kontrol, at en brandmand kollapser og må køres livløs til nærmeste hospital:

Brandmænd: Vi pisser i bukserne på øvelserne: Kapitel 1
"Du får et drøn varme, så du glemmer dit navn": Kapitel 2
Den tilsodede mandekrop vrider sig i kramper: Kapitel 3
En lang nål sender iskoldt vand ind i kroppen: Kapitel 4

Rekonstruktionen er blevet til på baggrund af interview med i alt 15 øjenvidner fra fire røgdykkerkurser afviklet i foråret og forsommeren. Flere er hentet fra det svenske politis vidneafhøringer efter den tredje ulykke.

Avisen.dk har besøgt og affotograferet øvelsesanlægget Barbara i Malmø. Derudover ligger følgende dokumenter til grund for fortællingen: Den kollapsede brandmands lægejournal fra Skåne Universitetssygehus (Kapitel 1 og Kapitel 2), Räddningstjänsten Syds analyser af ulykkerne i april og juni samt et skriftligt referat af et internt møde i Københavns Brandvæsens ledelsesforum.

Yderligere er Avisen.dk i besiddelse af en række dokumenter fra Københavns Brandvæsen, der også er indgået i rekonstruktionen. Brandmanden, som historien handler om, har ikke ønsket at medvirke i artikelserien.


Osrams hovedkontor
Nyheder

Mand stjal

67 kilo guld

fra sit job

En politibetjent set fra ryggen.
Krimi

Fuld mand

bed betjent

Chris Anker Sørensen
Sport

Chris Anker Sørensen:

Bror døde også på cykel

Chris Anker Sørensen og hans kone Michelle til en prisuddeling i 2019.
Sport

Chris Ankers kone i chok:

Kan ikke rumme at jeg

aldrig skal kysse ham igen

Sangeren Annika Aakjær på den røde løber med vildt og rødt hår
Underholdning

Annika Aakjær syg:

Aflyser alt

Retten i Aalborg set udefra.
Krimi

52-årig indrømmer

drab på ekskone

En kæmpe bunke blandede vingummibamser i forskellige farver.
Mad og drikke

Farlige vingummier –

du kan blive kvalt

Screendump fra overvågningsvideo manden, der er klædt i sort er meget utydelig.
Krimi

Voldtog 60-årig kvinde

ved du hvem han er?

Corona
Nyheder

Pfizer: Vaccine til børn er sikker og virker

Nyheder

Rusland:

Otte personer døde i skyderi 

Hørsholm
Nyheder

Ejendomsmarkedet gløder: Boligdrømme til over 30 millioner

Katrine Greis-Rosenthal
Underholdning

Sygeplejeskolen-stjerne:

Har fundet det gode familieliv

Nyheder

Da Kanariske Øer:

5000 er evakueret 

The Crown
Underholdning

Emmy-uddeling: The Crown løb med store priser  

tænder
Nyheder

Styrelse stopper salg af tandblegemidler

Portræt af Anne Louise Hassing i blødt lys der ligner solopgang og en hvid kjole.
Kendte

Anne Louise Hassing

kærligheden brast

Et sæt hænder klædt i blå engangshandsker med en klud i den ene og en spray i den anden.
Nyheder

Vil have en

hygiejnemilliard

til rengøring

Portræt af Mathilde Falch på en sort baggrund.
Underholdning

Toppen af poppen:

VILLE tale om andet

end musikken

Portræt af Tina Lund i solskin med udslået hår.
Kendte

Tina Lund

gift igen

Nyheder

Vulkan i udbrud

på ferieø

ATK-bil
Krimi

Blitzet: "Førerløs" bil

drønede igennem byzone

Prins Andrew i forgrunden bag ham ses prinsesse Beatrice med en stor sort og hvid hat.
Kongelige

Dropper sit skjul:

Besøger datter

på hospitalet

En flersporet stor vej med en cykelovergang og en vejbro oppe over,
Sport

Chaufføren var

IKKE skyld i

Chris Ankers død

Sarah Grünewald og christiane schaumburg-müller
Kendte

Vild med dans-vært: Jeg trives ikke med noget der er forbudt

Peter Kofod og  Anders Vistisen
Nyheder

DF-profil: Jeg vil arbejde dag og nat for dansk brexit

John Rosenhøj
Nyheder

DF'er beskyldes for at have tilbudt prostitueret som "slavetøs"

billede af politibil
Krimi

Mystik: Mand alvorligt såret af knivstik på dansk motorvej

noller
Kendte

Noller: - Jeg fortryder ikke noget

Sport

Cykelverdenen sørger over Chris Anker Sørensens død

Janni Ree
Kendte

Janni Ree:

Udgiver bog om tabu

natteliv
Nyheder

Efter genåbningen:

Vi vælter i byen

Øgendahl
Kendte

Mick Øgendahl:

Hædret med flise

tårnspring
Helt vildt

Vildt spring:

Hopper fra 21 meter høj klippe

Mette Frederiksen
Nyheder

Mette Frederiksen: Vi må løse Arne-udfordringer

mascha vang
Film og TV

Rystet Mascha Vang:

Det var modbydeligt

tauson
Sport

Clara Tauson i sin anden WTA-finale

thulesen
Nyheder

Thulesen Dahl genvalgt som formand 

en politiafspærring og nogle betjente
Krimi

52-årig erkender drab på kvinde 

en rødhåret dame i kjole og en mand i jakkesæt
Nyheder

Støjberg og Thulesen Dahl fik stående klapsalver

En gammel mand med høj hat og en lidt yngre med samme hat
Kongelige

Det her var prins Philips sidste (muntre) sætning

pia kjærsgaard går ned ad en trappe
Nyheder

Pia Kjærsgaard giver Thulesen Dahl sidste advarsel

to dansere på et gulv
Kendte

Vild med dans-deltager: Det er uacceptabelt

en håndværker foran en villa
Nyheder

Hver anden glemmer deres skattefradrag

en dame sms'er bag rattet
Krimi

Mobiltelefoni:

Vi overtræder loven konstant

Nyhavn med turister
Nyheder

København kåret:

Sikreste by i verden

Udrykningskøretøjer på en vej
Krimi

Strømmen gik i flere byer

pia kjærsgaard i folketinget
Nyheder

Et års ballade i Dansk Folkeparti

et sort hvidt billede af en smilende mand
Nyheder

Mystik omgiver stadig Dag Hammarskjölds død 60 år efter

vild med dans
Film og TV

Vild med dans: De røg ud 

Taliban
Nyheder

Taliban genåbner skoler: Kun for drenge

Krimi

41-årig kvinde dræbt af skud

Thorstein Thomsen
Kendte

Thorstein Thomsen er død

vild med dans
Film og TV

Vild med dans:

Kan du huske vinderne

df
Nyheder

Peter Kofod: Klar til at blive DF-næstformand

gran canaria
Rejser

Populære rejsemål bliver grønne

armbrøst
Nyheder

Vild video:

Mand skyder to med armbrøst

mårhunde
Dyreliv

Mårhunde lokkes af mårhunde og aflives

drikkevand
Nyheder

Drikkevand tjekkes nu for fluorstoffet PFOS

Kjærsgaard
Nyheder

Pia Kjærsgaard:

Vil ikke udfordre Thulesen Dahl

Bramsen
Nyheder

Forsvarer Ærø-tur:

Forhindrede ingen beslutninger

Nyheder

Miljøbombe:

900 industrigrunde skal tjekkes for PFAS

en flok deltagere i bagedysten
Film og TV

Vild med dans-stjerners kærester i Bagedysten

en mand i rød-hvid skindjakke
Kendte

René Dif: Jeg kunne ikke genkende mig selv

foden af general sherman
Helt vildt

Verdens største træ
truet af kæmpe brand

Hele "Vild med dans"-holdet
Film og TV

Sæt ikke dine
penge på dem her

En mor og to børn
Helt vildt

Mor i havsnød redder sine børn ved at amme dem

kæmpe bunker af kompost
Nyheder

Firma i Roskilde lugter som en rådden skraldespand

felix smith
Kendte

Kvinde til Felix Smith:
- Du har flot hår, men ...

en strand i skyet vejr
Nyheder

Først på søndag ser vi solen

Nyheder

Hver femte dansker skylder det offentlige penge

dyrt ur
Nyheder

Du kan få bøde for, at købe drømmeuret med kontanter

forurenet grund
Nyheder

Tusindvis af grunde
kan være forurenet

tinderboxfacade
Nyheder

Tøjkæde knækker og går konkurs

legomodellen afsløres
Helt vildt

Vildt: Tom Kristensens Le Mans-vinder bygget i Legoklodser

Ambulance
Krimi

Treårig dreng død efter ulykke på legeplads

 Bob Enyart
Corona

Vaccineskeptiske radioværter dør på stribe

snus
Sundhed

Snus giver unge varige skader på tænder og i mund

Københavns Byret i København
Krimi

Filmmand sigtet for

voldtægt

Østre Landsret
Krimi

Apoteker bedøvede og voldtog ung kvinde

anne louise hassing poserer
Kendte

Skuespiller smed 10 kilo:

Det har ændret mit liv