HELTE HAR OGSÅ KRAV PÅ SIKKERHED Hold 84 til chefer: Vi kan ikke trække vejret
Billedet er taget, da fem kanonbådsskure stod i brand på Holmen i Københavns den 18. august 2006. På brandmandens ryg ses apparatet Travox 120. Det blev i et brev til ledelsen beskrevet som ikke egnet til ildebrande af brandmænd 13 dage efter billedet blev taget. polfoto: Stine Bidstrup
Appel til ledelsen: Vores udstyr er ikke "velegnet" til ildebrande. Sådan skrev Hold 84 i 2006. Københavns Brandvæsen kvitterede med at bruge apparatet frem til 2012.

"Holdningen er, at Travox 120 ikke er velegnet til brug ved ildløs (ildebrand, red.)."

Sådan skrev et hold af brandmænd i 2006 til ledelen i Københavns Brandvæsen angående det apparat, de til daglig brugte, når de skulle redde folk ud af flammer og slukke ildebrande.

"Apparatet kan blive så varmt, at det vanskeliggør vejrtrækning, samt at det ikke er et overtryksapparat. En lang indsatstid kan virke overrumplende på ikke særligt rutinerede folk med fare for varmeophobning i kroppen og kollaps til følge," fortsætter brevet, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Årsagen til brevet var, at København havde fået en metro, og Københavns Brandvæsen ville i den forbindelse uddanne nye brandmænd i at bruge Travox 120, der er et særligt iltapparat.

Apparatet genbruger brandmandens luft og muliggør derved længere indsatstid.

Og fordi hovedstaden havde fået metroen, var det nødvendigt ifølge Københavns Brandvæsen.

Kun for de hærdede halse

En brandmand fra hold 84 bekræfter over for Avisen.dk, at han har været med til at formulere brevet. Der lå en stor bekymring bagved, siger han om brevet.

Hold 84 frygtede, at ledelsen ville give almindelige brandmænd apparatet på ryggen efter et kort kursus.

Det ville være decideret farligt, mente hold 84. Her var holdningen, at det krævede års erfaring at oparbejde rutiner, der gjorde det sikkert at arbejde med Travox 120.

Og det var ikke ubegrundet.

Hold 84: Kom ind i kampen!

I 1997 kollapsede tre københavnske brandmænd under en øvelse. En var i overhængende livsfare. Årsagen fik fire læger til at advare mod 'Travox 120', som ifølge dem var livsfarligt.

Episoden fik Arbejdstilsynet til at nedlægge forbud mod at bruge apparatet under øvelser, og korpslægen i Københavns Brandvæsen konkluderede senere, at "Travox 120 bør udskiftes".

I 2005 var en anden brandmand i livsfare under en øvelse med apparatet.

I brevet giver Hold 84 desuden udtryk for, Københavns Brandvæsen ikke "havde gjort nogle særlige anstrengelser for at løse opgaven med at finde et tidssvarende apparat":

"Ingen projektgrupper eller udvalg eksisterer om emnet, men det er blot lagt ud til enkeltpersoner at undersøge markedet og finde på løsninger."

Ingen ændringer fra ledelsen

Appellen til ledelsen lød, at man "omgående" nedsatte en hurtig-arbejdende projektgruppe, der kunne anskaffe et nyt apparat og "vurdere belastningsgrad og uddannelse af røgdykkere/brandfolk".

"I øvrigt mener vi, at al uddannelse i brug af apparatet skal afvente projektgruppens indstilling," slutter brevet, der er underskrevet 'Hold 84' og stilet til ledelsen.

Her strandede brevet ifølge Avisen.dk kilder uden at få den mindste indflydelse på det brandmændenes udstyr.

Et notat fra et ekstraordinært møde afholdt fem dage efter brevets afsendelse i Kredsløbsrøgdykkernes Kontaktudvalg afvises kritikken af, at apparatet er livsfarligt.

Ifølge referatet havde syv ud af i alt otte røgdykkerhold fremsendt deres mening om apparatet, og der var "markant enighed om, at Travox 120 ikke er livsfarligt" til brandslukning.

En garvet røgdykker, hvis holdning talte med blandt disse syv omtalte hold, siger i dag om apparatet:

"Det er totalt uegnet til at slukke ildebrande med. Små hurtige indsatser på to-fem minutter, der er det godt. Men det duer ikke til længere indsatser. Nogle gange måtte vi trække os ud, mens folk med trykluft kunne blive inde," der ikke kan huske at være blevet taget med på råd i 2006.

Brandmanden har ønsket anonymitet af hensyn til sit job.

Brandvæsen: Det er så meget der er farligt

Avisen.dk har spurgt Københavns Brandvæsen, hvorfor ledelsen ikke lyttede til den advarsel, som brandfolkene selv kom med, men det har ikke været muligt at få klare svar.

Et hold brandmænd advarede mod apparatet. De mente jo, at det kunne være farligt. Hvorfor stopper I ikke med at bruge det?

"Det kan man jo sige om så meget. Det er også farligt at køre på motorcykel, så det vil jeg også advare imod. Der er mange, der bliver slået ihjel," siger indsatschef Niels Ole Blirup fra Københavns Brandvæsen.

Herefter afbrød Niels Ole Blirup interviewet, der havde varet i 40 minutter.

faktaboks

 

 

Brandmænd presses til øvelser, der kan koste dem livet

Læs hele sagen her