HELTE HAR OGSÅ KRAV PÅ SIKKERHED Jægerkorpset: Ingen kollaps i over ti år
Jægerkorpset vil ikke have folk indlagt, selvom træningen af aspiranter skal være både benhård og realistisk. Alene i 2012 er tre elite-brandmænd fra Københavns Brandvæsen endt på hospitalet efter varmekollaps under øvelser. Ledelsen beklager de tre ulykker. Mindst en brandmand har været tæt på at dø. POLFOTO arkiv
Udvælgelsen til Jægerkorpset er kendt som den fysisk og mentalt mest krævende træning, der fås herhjemme. Her har man ikke haft et eneste kollaps i over ti år. I Københavns Brandvæsen har man haft tre alene i 2012.

Når instruktører fra Jægerkorpset udvælger kommende jægersoldater, er der ingen kære mor.

Aspiranterne stresses med bl.a. smerte, glubske hunde og ophold i klaustrofobiske rum. Øvelserne gør det let at se, hvilke aspiranter der har den rette mentalitet og fysik.

"Det kan være lidt tricky at gøre folk bange, for de ved jo godt, at der "bare" er tale om træning. Derfor er vi meget bevidste om, at vi ikke går over grænsen. Vi passer altså på, mens vi presser aspiranterne til deres yderste," siger JD, der er chef for Jægerkorpsets Kursuselement.

Han vil kun have sine initialer i avisen af sikkerhedsmæssige årsager.

Kursuslederen understreger, at han ikke kender de røgdykkerkurser, som Københavns Brandvæsen afholder, når korpset udvælger elite-brandmænd til Specialtjenesten.

Risikovurderinger før træningen

Som Avisen.dk har afdækket, er tre brandmænd varmekollapset - mindst en har været i livsfare - på øvelser afholdt fra sidst i marts til midt i juni.

Flere af deltagerne på kurserne har fået skoldninger og forbrændinger. I et tilfælde blev en kollapset brandmand efterladt alene i et glohedt øvelseshus af sin makker og en instruktør.

Sådanne livsfarlige situationer ville ikke kunne ske, når landets kommende elite-soldater skal skilles ud fra flokken.

"Der bliver altid lavet en risikovurdering før træningen. Instruktørens opgave er at bevare det kølige overblik, mens øvelsen står på. Det hænder, at folk f.eks. forstuver en finger. Vi har også haft aspiranter, der brækkede næsen, men målet er aldrig at sende folk på sygehuset," forklarer chefen for Jægerkorpsets Kursuselement.

Vil ikke have folk på sygehuset

Kursuslederen fortæller også, at det kræver en særlig indsats at spotte kandidater, der skjuler skavanker.

"Vi har haft en mand, der dehydrerede og kollapsede, fordi han havde glemt at drikke. Han faldt om og blev bragt til infirmeriet. Her fik han væske i drop. Han blev sendt til observation, men blev udskrevet kort efter," siger JD.

Kollapset skete for over 10 år siden. Kursuslederen forklarer de få ulykker med, at Jægerkorpset lægger stor vægt på både ansvarlig og forsvarlig træning.

"Vi vil helst ikke have folk på sygehuset. Hvis det alligevel ender sådan, så vil jeg øjeblikkeligt lave en undersøgelse, således omstændighederne klarlægges og gentagelser så vidt muligt undgås. Jeg vil som minimum undersøge, hvad der er sket. Var det manden, der havde hovedet under armen? Eller var det vores fejl?" siger JD.

To ulykker ikke nok til analyse

Ledelsen i Københavns Brandvæsen ændrede ikke så meget som et komma i beskrivelsen af røgdykkerkursernes øvelser - hverken efter første eller andet varmekollaps.

Først efter tredje kollaps tog ledelsen initiativ til en større undersøgelse, der forventes afsluttet senere på måneden.