Danske drenge er dårlige læsere
Især drenge har svært ved at finde lyst til at åbne en bog. Foto: Colourbox
Nordiske unge læser mindre og det gør, at de bliver dårligere til at læse. Det er især drengene, der har det svært med bøgerne.

Børn i de nordiske lande har vanskeligheder med ABC.

En nordisk forskningsrapport har analyseret PISA-rapporten fra 2009, som fokuserede på skoleelevers læseevner.

Og rapporten - "Northern Lights on PISA 2009 - Focus on reading" - er negativ læsningen. Den viser nemlig, at nordiske unges læselyst er styrtdykket, og det medfører, at de bliver dårligere til at læse.

Norske og islandske elever klarer sig bedre end i undersøgelsen fra 2006, mens Sverige er gået tilbage og nærmer sig de dårligste resultater sammen med Danmark.

Det er specielt drengene, som smider læsebøgerne langt væk.

Da læsefærdigheder både hænger sammen med læselysten og udvalget af litteratur, og hovedparten af sproglærerne i Norden samtidig er kvinder, bør lærerne især fokusere på læsning, som drengene har lyst til at tage til sig.

Drenge skal også have mulighed for at møde engagerede mandlige læsere, som kan dele drengenes glæde ved at læse og stimulere deres videbegærlighed, fremgår det af rapporten.

For at råde bod på børnenes dårlige læsefærdigheder efterspørger forskerne læsetræning på alle niveauer i grundskolen. Desuden understreges vigtigheden af forældrenes engagement, når det handler om at træne læsningen.

Alle elever, hvis forældre regelmæssigt læste for dem, da de gik i første klasse, klarede sig bedre i PISA-læsetesten som 15-årige.

"Northern Lights on PISA 2009 - Focus on reading" giver også et overblik over, hvordan de nordiske skolesystemer har udviklet sig de seneste 20 år og kobler udviklingen i de nordiske læseresultater sammen med ændringer i samfundet og konkrete politiske initiativer.

PISA står for Programme for International Student Assessment. Undersøgelsen fokuserer på, hvor gode de 15-årige er til at bruge deres viden i dagens informationssamfund.