OVERENSKOMST 2012 Ikke mere mor og far til syge børn
Børn, hvis forældre er ansat i det private, skal skynde sig at bliver raske. (Colourbox.dk)
Krisen har taget livet af debatten om ligestillingen på arbejdsmarkedet. Mandefællesskab i fagtoppen kan være en forklaring, lyder det fra en forsker.

Mens langt de fleste offentligt ansatte fik barns anden syge dag ved overenskomstforhandlingerne tilbage i 2008, så gælder det stadig ikke på det private arbejdsmarked.

Og at dømme efter de kilder tæt på forhandlingerne Avisen.dk har talt med, så er der heller ikke noget, der tyder på, at det kommer med denne gang.

Det ville ellers være en rettighed HK'erne på det private arbejdsmarked også ville være glade for, mener Mette Kindberg, som er næstformand i HK.

”Barns anden sygedag er et af de steder, der er et problem. Syge børn er noget af det, der kan presse hverdagen for vores medlemmer,” siger Mette Kindberg.

Ligestilling pist væk

Ligestillingen er i det hele taget forsvundet fra overenskomstforhandlingerne. Det mener, Anette Borchorst, som forsker i arbejdsmarked og ligestilling ved Aalborg Universitet.

”Der er flere grunde til, at spørgsmål om ligestilling har det svært ved forhandlingerne. Krisen gør, at der ikke er nogen ekstra kage at dele ud af, men det betyder også noget, at der er et mandefællesskab i toppen af fagbevægelsen. Der har været stærk modstand mod at inddrage dette tema,” siger hun.

Heller ikke denne gang

Mette Kindberg fra HK er uenig. Hun mener ikke, det har nogen betydning, at der er mange mænd blandt fagbosserne.

”Jeg kan godt se, det ser lidt specielt ud, når alle forhandlerne er mænd. Men jeg har fuld tiltro til, at de også forhandler for deres kvindelige medlemmer,” siger Mette Kindberg.

Hun peger også på, at LOs hovedbestyrelse har besluttet sig for at prioritere ligeløn.

Store problemer

Problemer med ligestillingen er lette at få øje på, mener Anette Borchorst og peger på, at en rapport fra SFI sidste år viste, at mange kvinder i et fag sænker lønnen – både når det gælder det offentlige og det private.[pagebreak]

”Jeg savner en diskussion af, hvorfor det er sådan. Kvinders orientering mod familien og mænds mod arbejdsmarkedet er en forklaring, der ofte bruges, men når man ser på børnefamilierne, så er der sket rigtigt meget,” siger Anette Borchorst.

"Mænd er langt mere sammen med deres børn end tidligere, men de dominerende forestillinger på arbejdsmarkedet halter bagefter."

Tveægget sværd

Det har konsekvenser, at barns anden sygedag stadig er en sjælden rettighed på det mere mandsdominerede private arbejdsmarked.

”Det er et tveægget sværd, når man kun forbedrer rettighederne for de offentligt ansatte. Mange er selvfølgelig glade for at få ret til barns anden sygedag, men det er også med til at cementere kønsmønsteret," siger Anette Borchorst.

Allerhelst en norsk model

Selvom Mette Kindberg fra HK meget gerne så barns anden sygedag udbredt til det private, så ønsker HK sig faktisk en helt anden model for at løse problemerne med at få passet syge børn.

”Vi her i HK har skelet til Norge. Her får hver forælder op til 10 dage om året til at passe syge børn,” siger Mette Kindberg.

Hun mener det er en model politikerne burde overveje at indføre ved lov.

Vigtigt for samfundet

”Det vil tage mange år at indføre, hvis vi skal aftale os til det. Fra et samfundssynspunkt er det vigtigt, at vi kan tage os af syge børn,” siger Mette Kindberg.

Hun ser ikke noget problem i at lovgive på området.

”Der vil altid være et samspil af lovgivning og aftalestof. Jeg synes aftaleparterne på det offentlige område har vist vejen. Så er det fint, at politikerne udbreder det til at gælde alle,” siger Mette Kindberg.