Blogger: Totalkredit burde hedde "Total-grisk"
Realkreditterne burde stoppe den økonomiske malkemaskine, lyder det fra blogger Niko Grünfeld

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

HAR DU fulgt med i Nykredit og Totalkredits forhøjede bidragssatser?

Bidragssatserne stiger igen for låntagere i Nykredit og Totalkredit med den begrundelse, at koncernen har brug for øget kapital, for at kunne modstå de kapitalkrav der stilles fra blandt andet EU.

Hvad er en bidragssats?

Når du afdrager på dit boliglån, betaler du et slags gebyr til kreditforeningen for at låne penge. Det gebyr kaldes en ’bidragssats’ og er altså et beløb, du betaler ud over dit afdrag og renter.

STIGNINGEN I bidragssatsen har været et tilbagevendende fænomen siden 2008. Stigningen i bidragssatserne betyder for den enkelte boligejer, at ens boliglån bliver dyrere, og det har fået mange vrede kunder til at vende Nykredit og Totalkredit ryggen. Totalkredit og Nykredit begrunder selv den seneste stigning med nye lovkrav og nødvendigheden af at lægge flere penge til side for at kunne stille sikkerhed for kundernes lån.

Bidragssatserne er steget med tusindvis af kroner uanset lånetype, og almindelige menneskers privatøkonomi bliver mere og mere usikre på grund af Nykredit og Totalkredits jagt efter en stærkere økonomisk polstring. Dette på trods af, at flere erhvervsanalyser har sat spørgsmålstegn ved behovet for den ekstra kapital som ønskes. Stigningerne i bidragssatserne giver nemlig i nogle tilfælde boligejere en ekstraregning på 8-10.000 kr. om året, og det er ikke første gang man hæver bidragssatsen i Nykredit og Totalkredit.

Stop den ’økonomiske malkemaskine’

DET ER på tide at stoppe realkreditinstitutternes "økonomiske malkemaskine" og de stigende gebyrer.  Det er ikke rimeligt, at man som kunde skal af mere flere tusinde kroner, uden mulighed for at flytte omkostningsfrit til et andet realkreditinstitut. Som en familiefar udtrykte det meget præcist forleden dag: ”Hvor skal jeg lige hente 8.600 kr. ekstra om året til gebyrer?”.

Nykredit og Totalkredit må kunne dokumentere for offentligheden, at det er nødvendigt at hæve bidragssatserne (femte år i træk)  for at kunne leve op til kommende kapitalkrav. Alt andet er ’bondefangeri’ og helt umuligt for den almindelige kunde at gennemskue. Det her handler i den grad om at beskytte den almindelige forbruger, som indiskutabelt bliver den svage part i denne sammenhæng.

PÅ FREDAG har Nykredit og Totalkredit indkaldt Folketingets Erhvervsudvalg til en grundig gennemgang af koncernens kapitalbehov, men mødet kommer til af foregå bag lukkede døre. Skulle de ikke hellere invitere samtlige kunder ind i banken til en snak om, hvorfor det er nødvendigt at hæve priserne? Jeg mener, hvad blev der af medlemsdemokratiet i Nykredit og Totalkredit? En forening med mere end 300.000 medlemmer er sat uden for døren og reel indflydelse. Tak for kaffe!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.