Blogindlæg Blogger: Mudderkastning og spin fylder alt for meget i dansk politik
Foto: Scanpix arkiv
"Vi skal værne om og udvikle den parlamentariske gennemsigtighed og magt. For desværre er politik den profession, vi har mindst tillid til. Jeg tror, at det blandt andet skyldes en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, spin og lukkethed fylder alt for meget."

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

Frikadeller. Vikinger. Klaphatte. Hvad er særligt dansk? Det er svært spørgsmål, men du kan godt gøre dig klar til at forberede et svar. Bertel Haarder har nemlig annonceret, at vi skal have en ny kanon - denne gang over danske værdier med det fine formål at bekæmpe radikalisering.
 
MEN HVILKE VÆRDIER er særligt danske? Jeg bilder mig ind, at vi generelt er frie og lige, og at det er noget særligt dansk. Men på den anden side er der mange andre samfund, som nok vil mene det samme om dem selv. Jeg tror, at det er svært at definere danskheden, men hvis jeg for en stund alligevel skal lege med tanken, så vil jeg gerne fremhæve én blandt de mange ting, der gør Danmark til Danmark; og det er tillid.

I et efterhånden gammelt kendt eksperiment udførte magasinet Reader’s Digest et socialt eksperiment i byer rundt om i verden. De “tabte” punge med penge og kontaktoplysninger på ejerne. Den danske by i eksperimentet, Odense, var den ene af to byer, hvor alle punge kom tilbage til forskerne.

Vi har altså god grund til at stole på hinanden i Danmark. Og det gør vi. OECD har vist, at næsten 90% af danskerne stoler på andre. Det er verdensrekord.

OG DET ER VIGTIGT - ikke kun fordi det er rart at få sin pung tilbage, hvis man taber den. Nej, det er tilliden til hinanden, der gør os trygge i hverdagen. Det er tilliden til systemet, der gør, at vi som borgere har lyst til at bidrage til samfundet - betale vores skat og engagere os i demokratiet med vores gode idéer. For ikke bare stoler vi på hinanden; vi stoler også generelt på systemet. Det afspejler sig i en høj valgdeltagelse, som ikke ville eksistere, hvis vi ikke var overbeviste om, at det nyttede noget at deltage i demokratiet.

Men tillid kommer ikke ud af ingenting. Folk afleverer kun punge tilbage, hvis de ikke har svært ved at brødføde familien. Derfor finder OECD også mere tillid i lige lande. Af den årsag er det vigtigt, vi har et lige og retfærdigt samfund, hvor indkomstforskellene ikke bliver for store. Ligeledes betaler folk også kun skat, hvis de stoler på, at pengene bliver brugt korrekt, og at politikerne vil os det bedste. Derfor er det vigtigt, at systemet er gennemskueligt.

HELDIGVIS ER VI i de henseender kommet langt i Danmark. Folketinget er åbent for alle, og disse dages Folkemøde på Bornholm viser, hvor lav en magtdistance der er mellem politikerne og befolkningen. I hvor mange andre lande kan man danse, debattere og drikke en øl med parlamentarikerne?

Vi skal værne om og udvikle den parlamentariske gennemsigtighed og magt. For desværre er politik den profession, vi har mindst tillid til. Jeg tror, at det blandt andet skyldes en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, spin og lukkethed fylder alt for meget. Der er brug for en ny politisk kultur, der er langt mere gennemsigtig, oprigtig og dialogorienteret. Her kan Folkemødet være en inspirationskilde for os alle.

JEG FORSØGER SELV i mit arbejde at gå efter bolden og ikke personen. Men jeg mener også, at systemet må ændres. Blandt andet skal der være fuld gennemsigtighed om partistøtten, så befolkningen ved, hvor partiernes penge kommer fra. Vi skal også have fjernet Offentlighedsloven og have langt mere tillid i det offentlige system. Der er nok at tage fat på. Både i form og indhold.

Vi stoler for det meste på hinanden og på systemet, men vi må ikke sætte det over styr. Vi skal derimod styrke den åbenhed og tillid, der kendetegner og gør Danmark stærk. Husk Bertel Haarder: Tillid avler tillid.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News