Blogindlæg Blogger: Hetz og pisk mod kontanthjælpsmodtagere - ikke på min vagt!
Vi tror ikke på pisken rettet mod samfundets svageste. Vi skal turde tro på, at alle gerne vil bidrage. Vi skal møde alle med rimelige forventninger og støtte dem i at leve op til dem, mener Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

HETZEN rettet mod endnu en marginaliseret minoritet er for alvor sat ind, og pisken er rettet mod samfundets udsatte. Retorikken er hård, menneskesynet er gammeldags og banen er for alvor kridtet op. Målet er klart: Kontanthjælpen skal forringes, og vi skal skære flere huller i det sikkerhedsnet, vi har al mulig grund til at være stolte af. Taberne: Især kvinder og børn.

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET har vurderet, at ca. 72 pct. af de, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet, er kvinder, hvilket i mange tilfælde skyldes, at de er enlige forsørgere. Som det allerede er blevet omtalt i mange medier, skubber det flere børn under den forhenværende fattigdomsgrænse (som den nuværende regering har fjernet). Konsekvenserne er, at disse kvinder ikke har råd til at blive i deres bolig, og at de og deres børn kommer til at lide både materielle og sociale afsavn.

FORLØBET er gammelkendt. Vi har oplevet det igen og igen. De udsatte står ofte for skud. Og for nogle år siden var det efterlønnerne, som vi fik at vide primært var akademikere, der blev ramt – først af splittelsens retorik, der blev til splittelsens politik. Det viste sig, at kun 2 pct. af efterlønnerne var akademikere – resten var primært borgere, der havde slidt sig ned i hårde erhverv. Efterlønnen blev alligevel forringet. Det samme er sket for førtidspensionister, og vi tumler endnu med konsekvenser af en dårlig og uretfærdig dagpengereform, der har fået langt større konsekvenser, end regnedrengene med deres kuglerammer havde forudset.

SPLITTELSENS RETORIK er et trick. Det er nemt. Nemt at få alle til at vende sig mod en minoritet – netop fordi den er en minoritet. Færre tilhører gruppen end står udenfor, så vi er hurtige til at forfalde til forargelse. Nu skal det så gå ud over kontanthjælpsmodtagerne. Ikke på min vagt. Ikke på Alternativets vagt.

VI GÅR IKKE MED TIL forringelser, til at skære huller i sikkerhedsnettets sidste bastion, kontanthjælpen. Det er en skrøne, at folk er dovne. Det er en medie- og politikerskabt virkelighed, der ikke har megen gang i virkeligheden. Det var ikke en dovenskabsbombe, der eksploderede i 2008 og sendte utallige ud af arbejdsmarkedet. Faktum er, at når der er arbejde nok, så er borgerne i arbejde.

Vi vil en helt anden vej. Vi skal fjerne den voldsomme, overdrevne og ubrugelige mistillid og kontrol rettet mod kontanthjælpsmodtagerne. Kontrollen er dyr. Det er én ting, men den er også umenneskelig, umyndiggørende og demotiverende. Vi tror ikke på pisken rettet mod samfundets svageste. Vi skal turde tro på, at alle gerne vil bidrage. Vi skal møde alle med rimelige forventninger og støtte dem i at leve op til dem.

DERFOR VIL Alternativet arbejde for, at kontanthjælpen bliver givet uden medfølgende strukturel og institutionaliseret mistillid og modkrav. Og mens vi arbejder for en bedre kontanthjælp, er det som sagt også vigtigt, at vi skruer på de helt store håndtag for at indrette et samfund, hvor ingen bliver marginaliseret. Vi skal være langt mere nysgerrige, ambitiøse og modige på vores samfunds vegne. Vi bruger i dag mere end 20 mia. på en hamrende ineffektiv beskæftigelsesindsats, der baseret på tvang og kontrol, og sidste år brugte jobcentrene alene ca. 4,5 mia. på at få godt 9.000 i arbejde. Det er altså 500.000 kroner pr. beskæftiget om året. Det kan vi gøre langt bedre. Det begynder med tillid uden modkrav.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News