Blogindlæg Blogger: Anna Mee er borgmester for kynisme, nepotisme og magtmisbrug

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og 100% socialist og feminist. Han er født i 1962 og opvokset i arbejderkvarteret Bispebjerg. Fra den tidlige ungdom har han været organiseret socialist. Jan vil hovedsageligt blogge om arbejderbevægelsens, primært fagbevægelsens, udfordringer set fra en aktivistisk og venstreorienteret fagbureaukrats udkigspost. Men han vil også tage emner som kritisk pædagogik, børns hverdagsliv og forskning inden for disse områder op.

HVORFOR SKAL VI blive ved med at skrive kommentarer om Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev? spurgte en Facebook ven mig forleden. Det er egentligt et mærkeligt spørgsmål.

Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne, hundredvis af reformramte og BT har dokumenteret, at med det niveau af politisk kynisme, nepotisme og magtmisbrug, som kendetegner Anna Mee Allerslev, er hun en af de største kommunalpolitiske skandaler i nyere tid. Glem alt om Venstre-politikeren Carl Holst som blev endevendt for sin embedsførelse som regionsrådsformand. Hans skandale er vand ved siden af Anna Mee Allerslev.

Skandalerne har alle de ingredienser, som politikerlede er gjort af.

DET PÅSTÅS, at der er lighed for loven i Danmark. Det kan da også bevises, at Danmark er et af de mindst korrupte samfund i verden.

Men, for der et stort men. Der findes stadig folk i den offentlige sektor, der har mere end svært ved at kende forskel på dit og mit eller mere præcist bruger fællesskabets kasse som deres egen til fest og farver.

Jeg har igennem årene set adskillige decentrale ledere i Københavns Kommune blive afskediget, fordi de, som det hedder i forvaltningssprog, har sammenblandet deres private og institutionens økonomi. Eller har haft hele den pukkelryggede familie ansat. Sådan skal det også være.

SELVOM SKANDALERNE har stået i kø siden 2011 omkring Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, og de er ti gange værre end de værste eksempler af magtmisbrug begået af decentrale ledere, så sidder borgmesteren stadig på sin post. Alle andre var blevet fyret og meldt til politiet. Men ikke Anna Mee Allerslev.

Ifølge Det Radikale Venstres formand Morten Østergaard har Anna Mee Allerslev altid styr på sagerne, og hun har hans og partiets fulde opbakning. Hvis Anna Mee Allerslev er symbolet på ”styr på sagerne”, hvordan ser det så ud, når der ikke er styr på sagerne?

Det Radikale Venstres selvforståelse er, at de er bedre, mere ansvarlige og mere humanistiske end alle os andre. Den selvforståelse har efter afsløringerne vist sig at være en misforståelse. Anna Mee Allerslev har nemlig udvist ansvarsløshed, manglende dømmekraft og et menneskesyn, der ikke tåler et eftersyn.

ANNA MEE ALLERSLEV PRØVEDE AT SNYDE og bedrage Københavns Kommune for et tilgodehavende på en lejebetaling, idet hun sørgede for, at kommunens administration ikke fik kendskab til sagens omstændigheder. Derfor må Straffeloven komme i anvendelse, hvis der skal være lighed for loven:

"§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab."

Jeg ser gerne, at denne sag fører til statuering af et klokkeklart eksempel, der kan forstås af selv de mest tungnemme politikere.

DEN STØRSTE SKANDALE vedrørende Anna Mee Allerslev er dog hendes politiske forvaltning af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Anna Mee Allerslev magtfuldkommenhed har ødelagt livet for mange. Syge københavnere nægtes førtidspension, sager trækkes ud i årevis, mens de syge kæmper mod sygdom på den ene side og på den anden side økonomi under fattigdomsgrænsen samt Jobcentrets kreative tvangsaktiveringsforløb. København ligger helt i bund med hensyn til tilkendelser af førtidspension og helt i top i forhold til syge på kontanthjælp.

Anne Mee Allerslev har gang på gang afvist kritikken på det område ved at henvise til lovgivningen. En lovgivning som hendes parti har været med til at vedtage. På dette område følges lovens bogstav til punkt og prikke med den strammest mulige fortolkning. Jf. at det er fem gange lettere at blive afklaret til førtidspension i andre kommuner. Så det er altså kun, når det handler om privilegier til hende selv, at der er elastik til fortolkning. Moral er godt, dobbeltmoral er radikal.

Hvis man, på trods af de omfattende afsløringer, forsat støtter Anna Mee Allerslev som borgmester og spidskandidat for det Radikale Venstre, så legitimerer man borgmesterens systematiske, politiske kynisme, nepotisme og magtmisbrug. Det er i sig selv et demokratisk problem, at magtfuldkomne politikere, som bruger demokratiet til at undergrave det, genvælges.

JEG MENER IKKE, at politikere, som Anna Mee Allerslev, er værdige til at bestride offentlige poster. Uanset om det er som borgmester i Københavns Kommune eller som minister i en regering.

Jeg ønsker ikke amerikanske eller europæiske tilstande med en politisk elite, der opfatter deres tillidshverv som et tagselvbord. Jeg ønsker ikke flere politikere som Naser Khader, Martin Henriksen, Rasmus Jarlov og Marcus Knuth, som udskammer, latterliggør og forhåner medborgere.

Den 21.november bliver det muligt at sikre sig, at borgmestre og politikere som Anna Mee Allerslev ikke får chancen for at sætte sig i en borgmesterstol.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News