Aftale forrykker magtbalancen på Christiania
11 magtfulde bestyrelsesmedlemmer bliver fristadens øverste myndighed. Det berømte og berygtede fællesmøde står dermed svækket tilbage.

I aftes besluttede den øverste myndighed på fristaden Christiania at sige ja tak til at købe deres fristed for 3.500 kr. per kvadratmeter.

Men samtidig står det klart, at fællesskabet i juridisk forstand overgiver magten over området til bestyrelsen i Fonden Fristaden Christiania. Det bekræfter advokat Knud Foldschak, der har forhandlet aftalen på plads på vegne af christianitterne.

"Fonden har en bestyrelse, som er den øverste myndighed," siger han.

Forskydningen af magbalancen på Christiania betyder, at bestyrelsen i tilfælde af uenighed med fællesmødet juridisk har retten på sin side til at gennemtrumfe en beslutning.

Men Knud Foldschak understreger, at han anser det for usandsynligt, at det skulle ske i praksis.

"Hvis ikke fondbestyrelsen samarbejder med Christianias besluttende organer, så kommer det jo aldrig til at fungere. Så jeg vælger at vurdere det på den positive måde, at når der er skabt mulighed for, at tingene kan fungere, så skal man ikke finde hullerne i osten, men glæde sig over, at tingene kan lade sig gøre," lyder det fra advokaten.

Han pointerer, at fællesmødet stadig er den øverste myndighed i "det fællesskab, som Christiania er". Derfor vil den juridiske indretning altså næppe nogensinde få en betydning, siger Foldschak.

Samlet skal christianitterne betale godt 116 mio. kr. for at blive herre i eget hus.

faktaboks

Sådan lyder magtfordelingen på det nye Christiania. Bemærk formuleringen 'kan'.

"Fonden kan i forbindelse med sit virke, dog med respekt af fondens ansvar, inddrage Christianiaområdets øvrige organer, herunder et evt. fællesmøde og/eller områdemøderne og/eller de enkelte beboere, foreninger, institutioner og
virksomheder."

Fondens bestyrelse kommer til at bestå af 11 medlemmer. Her af skal de seks være udefrakommende.

Dermed er christianitterne i mindretal i bestyrelsen.

Det er uvist, hvornår bestyrelsens sammensætning er på plads.

Kilde: Udkast til aftale mellem Christiania og staten. Find den her.