Blogindlæg Advarsel før treparten: Løndumping og ulighed må ikke tage over
"Trepartsforhandlingerne kan løse nogle afgørende problemer for Danmarks lønmodtagere. Derfor håber jeg regeringen griber muligheden og lytter til fagbevægelsen"

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Trepartsforhandlinger er Danmark, når det er bedst. Det er her vi på tværs af sociale skel og politiske modsætninger beslutter os for at gå i samme retning. Det er her vi løfter sammen. Det er her vi finder afbalancerede løsninger sammen.

Mange udfordringer presser vores velfærdssamfund. Vi har en finansminister, der drømmer om tyske lønninger og skattelettelser til de, som allerede har rigeligt. De kortuddannede nedslides særligt og får lov til at betale prisen med den ødelagte efterløn. Social dumping foregår hver dag, når firmaer gennem unfair konkurrence undergraver danske løn- og arbejdsvilkår. Ikke kun lønnen presses, også arbejdsmiljøet bruges til at skaffe profit til grådige udenlandske arbejdsgivere og kyniske danske mellemhandlere. Der er nok at tage fat på. Det skal der findes løsninger på.

Regeringen er desværre ikke optaget af at løse disse udfordringer. Jeg og SF står bag fagbevægelsen og ønsker at presse regeringen til at indgå en trepartsaftale, som styrker velfærdssamfundet.

Hvor finder vi så de stærkeste løsninger, sammen? Især fem områder har brug for holdbare løsninger.

Flygtninge skal arbejde

Trepartsforhandlingerne skal give en god start på arbejdsmarkedet til glæde for både den enkelte flygtning, samfundet og virksomhederne.

FOA har allerede spillet ud med forslag, som peger på nye spændende og konstruktive veje. Jeg kan godt lide ideen om at kombinere arbejde i en virksomhed med undervisning. Det virker bedre i dagligdagen, når indføring i det danske sprog, kultur og vilkårene på arbejdsmarkedet sker sideløbende med, at man arbejder sammen med danske kolleger. Det er også helt afgørende, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverne står bag alle introduktionsforløb til arbejdsmarkedet. De enkelte brancher kan skræddersy aftaler, som passer præcist til netop deres virkelighed.

Jeg tror, at praktikintegrationsforløb, hvor flygtninge hurtigst muligt kan deltage på arbejdsmarkedet på lige vilkår med danske lønarbejdere er en af vejene frem. Det er afgørende, at de ordninger, som trepartsforhandlingerne når frem til, understøtter danske løn- og arbejdsvilkår.

Drop ethvert forsøg på at snige løndumping ind ad bagvejen under dække af ”indslusningsløn”. Vi skal udbrede de eksisterende ordninger, som i overenskomsterne allerede er opfundet af fagbevægelsen og arbejdsgiverne i fælleskab.

Der skal være arbejde til mennesker, som søger beskyttelse i Danmark. Det er gennem arbejde, vi skaber værdierne i velfærdssamfundet, og flygtninge skal i gang så hurtigt som muligt. Det er godt for samfundet, og det er godt for flygtningene. Uden vellykket integrationen spiller vi hasard med velfærdssamfundet. Alle skal med.

Ulighed i pension

Uligheden i pension er en dagpengeskandale i slowmotion! Den markante ulighed i arbejdslivet skal ikke forstærkes i seniorårene. I dag er det sådan, at borgere med de færreste kræfter tækker de tungeste læs.

Elevatoren skal stoppe på flere etager, så man kan nå at stige af og nyde nogle værdige seniorår. Der er brug for et nyt tilbud, hvis du er nedslidt, fysisk eller mentalt, men ikke opfylder kriterierne for at få førtidspension. Folkepensionsalderen sættes løbende i vejret, men ikke alle kan klare de ekstra år på jobbet. SF foreslår, at nedslidte mennesker fem år før pensionsalderen får et særligt tilbud. Velfærdssamfund rimer ikke på uretfærdighed, ulighed og forskelsbehandling.

Et bedre psykisk arbejdsmiljø

Jeg har tidligere arbejdet som tømrersvend og fagforeningsformand. Det fysisk hårde arbejde på byggepladser gør, at mange kolleger skifter branche, før de er slidt helt ned. Nogle ender på førtidspension og andre får kun ganske få gode år som seniorer. Et ordentlig arbejdsmiljø, og en stærk forebyggende indsats er nødvendig, hvis ryg og knæ skal holde til pensionsalderen.

Vi skal huske at få hovedet med. Fordi en ret ryg er intet uden et stabilt hoved. Stress er et voksende problem, og trepartsforhandlingerne er et godt sted at blive enige om en national handlingsplan. Vi skal have hurtigere og gratis adgang til stressklinikker, og der skal være bedre mulighed for at få anerkendt en psykisk arbejdsskade.

Desværre foreslår regeringen massive besparelser på Arbejdstilsynet, hvor især den forebyggende indsats rammes.

Social dumping: Alle skal leve op til danske standarder

Social dumping er et andet ord for unfair konkurrence. En virksomhed, der opererer på danske løn-og arbejdsvilkår, vil aldrig kunne hamle op med en virksomhed, der ikke gør det. Alle skal leve op til danske standarder. Udenlandske firmaer og lønarbejdere er velkomne. Men de har ikke et hammerslag at gøre her, hvis ikke danske overenskomster holdes, arbejdsmiljøloven respekteres og der betales skat.

Vi skal have arbejdsklausuler. Når offentlige myndigheder – stat, kommuner og regioner - udbyder arbejde til private firmaer skal det ske til danske løn- og arbejdsvilkår. Vi skal indføre kæde- ansvar, så hovedentreprenøren er ansvarlige for deres underleverandører. Dermed er de ansvarlige for, at alle ansatte får ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Så undgår vi de lidt for hurtige aftaler, der dumper lønnen. Transportbranchen er under hårdt pres, og mange gode chaufførjob er kørt ud af landet. Vi skal tage nye værktøjer i brug for at få fair konkurrence om jobbene.  

Gang i uddannelsen af både unge og voksne

Sikken et spild af muligheder, tænker jeg ofte, når en ny undersøgelse igen viser, at næsten hver fjerde dreng ikke får en ungdomsuddannelse, og at voksen- og efteruddannelsen står i stampe. Virksomhederne må meget længere frem på banen. For deres egen overlevelses skyld, men også for samfundets og den enkelte borgers skyld. Det er helt uholdbart med sådan et ressourcespild.

Trepart er en afgørende mulighed

Trepartsforhandlingerne kan løse nogle afgørende problemer for Danmarks lønmodtagere. Derfor håber jeg regeringen griber muligheden og lytter til fagbevægelsen. 

Sammen finder vi de bedste løsninger. Sammen sørger vi for, at velfærdssamfundet overlever.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.