Blogindlæg Blogger om Løkkes spareplan: "Et frontalt angreb på den offentlige sektor"
Hvis et møjsommeligt opbygget velfærdssamfund ikke skal smides på den historiske mødding, bør vi alle stå sammen som en modreaktion på omprioriteringsbidraget, lyder det fra blogger Jan Hoby.

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og 100% socialist og feminist. Han er født i 1962 og opvokset i arbejderkvarteret Bispebjerg. Fra den tidlige ungdom har han været organiseret socialist. Jan vil hovedsageligt blogge om arbejderbevægelsens, primært fagbevægelsens, udfordringer set fra en aktivistisk og venstreorienteret fagbureaukrats udkigspost. Men han vil også tage emner som kritisk pædagogik, børns hverdagsliv og forskning inden for disse områder op.

DEN KØBENHAVNSKE overborgmester Frank Jensen satte ord på frustrationerne, der fylder over det meste af Danmark, da han opfordrede til kommunalt oprør mod det såkaldte omprioriteringsbidrag – omprioriteringtyveriet, som han kaldte det.

Kommunernes Landsforening skulle have sagt nej til sidste sommers økonomiaftale, især omprioriteringsbidraget, som i de kommende år vil betyde store nedskæringer ude i kommunerne, medmindre KL sætter hælene i. Der er tale om milliarder, som i forhold til regeringsgrundlaget overvejende skal bruges til skattelettelser til de rigeste og erhvervslivet.

Danmark er et af de tryggeste og lykkeligste lande i verden. Vi er trygge, fordi vi passer på hinanden, når vi bliver syge, gamle eller arbejdsløse, og fordi vi ved, at der er dygtige pædagoger og lærere, der passer på vores børn og giver dem et godt hverdagsliv, mens vi selv går på arbejde. Det er essensen af velfærdssamfundet. Men trygheden kan ikke opretholdes, hvis besparelser kommer til at betyde fyring af op mod hver tiende offentligt ansatte.

BLIVER REGERINGENS omprioriteringsbidrag til virkelighed, er det slut med tryghed. Regner man 1 % af de kommunale budgetter om til fx pædagoglønninger, svarer det til, at der indtil 2019 vil blive fyret 25.000 pædagoger. Dertil kommer samme antal mistede stillinger i kommunerne på grund af regeringens nulvækstpolitik, serviceloftet. Der er tale om et frontalt angreb på den offentlige sektor.

Det må og kan stoppes – blandt andet ved at KL klart siger nej til en lignende aftale i 2016. Det handler ikke om, om du er medlem af det ene eller andet parti, eller om du er politisk hjemløs. Det handler heller ikke om, om du er mere eller mindre rød. Det handler om, at alle os, der ikke vil smide et møjsommeligt opbygget velfærdssamfund på den historiske mødding, står sammen.

DER ER brug for et kommunalt oprør. Det oprør inkluderer politikere, fagforeninger, ansatte, borgere, forældre og pårørende. Derfor har 14 fagforeninger fra hovedstadsområdet stiftet http://www.velfaerdsalliance.dk/ som er en direkte modreaktion på omprioriteringsbidraget. Initiativet er gået viralt, og det strømmer ind med tilkendegivelser på de sociale medier fra enkeltpersoner, fra politikere og fra faglige organisationer. Vi inviterer alle med i en folkebevægelse for tryghed og velfærd, mod omprioriteringsbidrag og milliardbesparelser. Tiden er knap, hvis det skal lykkes. Men sammen kan vi kan vi klare det.

Derfor skal opfordringen lyde: lad os organisere 98 demonstrationer i 98 kommuner, foran rådhusene, torsdag den 12.maj 2016. Det handler om vores alles tryghed.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News