SF-profil: Giv østarbejdernes job til flygtninge
Dovne og forkælede arbejdsgivere skal vænnes fra at ringe til vikarbureauet og hidkalde østeuropæere og i stedet give de job til flygtninge eller danskere med kort eller ingen uddannelse.

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

Thulesen Dahls vejsidebombe, hvor han kynisk bruger flygtninge som våben mod regeringen, udstiller hvor skrøbelig og farefuld Løkkes kørsel er. En smal regering med et forvirret og splittet borgerligt bagland er ikke hvad Danmark har brug for. Vi kommer alle til at betale en høj pris, hvis Thulesen Dahl får held med at splitte det danske samfund med sin kampagne.

DF’s had mod flygtninge fører nu til et ønske om, at trepartsforhandlingerne bryder helt sammen. At angrebet belaster DF’s forhold til regeringen, lever vi fint med. Meget værre er det, at DF tager flygtninge som gidsler i debatten, og direkte forsøger at lægge dem for had med beskyldninger om, at de stjæler danskernes arbejdspladser.

Giv østarbejdernes job til flygtninge

I brancher med en stor udskiftning og med begrænsede krav til de ansattes uddannelsesniveau har dovne og forkælede arbejdsgivere vænnet sig til bare at gribe telefonen og trykke nummeret på et vikarbureau. Kort efter står østeuropæere klar til at tage fat. Mange af disse job kan i stedet besættes af danskere med korte eller ingen uddannelser eller med flygtninge i integrationsforløb.

Det er utroværdigt at fornægte det pres, som mange tusinde flygtninge vil lægge på de europæiske arbejdsmarkeder. Som situationen er lige nu, kan vi finde løsninger som holder. Men det forudsætter, at der kommer styr på situationen. Vi kan ikke uden konsekvenser i en længere årrække finde job til titusinder med kort eller slet ingen uddannelse. Men udfordringen her og nu kan vi løfte i fællesskab.

Danske lønarbejdere skal naturligvis ikke betale prisen for krige i andre lande, folkevandringer eller for at Europas grænser er mere eller mindre åbne. Fagbevægelsen og venstrefløjen skal have blikket stift rettet mod, at de danskere, som har fået mindst af samfundet, ikke også kommer til at hænge på regningen, når arbejdsmarkedet skal gøres mere rummeligt.

Lønnen må ikke presses nedad

Vi skal ikke acceptere, at lønnen presses nedad, og at der opstår en ny arbejdende underklasse. Helt uanset om vi taler om etniske danskere, borgere med etnisk minoritetsbaggrund eller flygtninge. Ingen skal reduceres til tilskuere, alle skal være deltagere på arbejdsmarkedet og i samfundet. Flygtninge skal ikke kukkelure i skammekrogen i lejre, adskilt fra resten af samfundet. Vi skal være sammen.

Kortuddannede danskere er i klemme i jagten på job. Virksomheder lukker, og arbejdspladser sendes til udlandet. Men heldigvis opstår der nye muligheder med nye arbejdspladser. Løsningen er, at lønarbejderne er godt uddannede. Voksen- og efteruddannelserne skal have nyt liv, alle virksomheder skal have en aktuel og præcis uddannelsesplanlægning og lønarbejderne skal have en fair betaling mens de deltager i uddannelse. Erhvervsskoler skal styrkes og der skal være praktikpladser til alle.

Hvis vi går ad disse uddannelsesstier, vil vi få alle med - både danskere og flygtninge.

Trepartsforhandlinger er Danmark, når vi er bedst. Her kan findes løsninger, som fordeler fordele og byrder retfærdigt, og som rykker samfundet fremad. Fagbevægelsen kan sikre, at folkene på gulvet, f.eks. gennem tillidsvalgte eller den lokale fagforening, får stor indflydelse på, hvordan man i praksis håndterer kortuddannede eller flygtninge, der er på vej ind på arbejdspladserne.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.