Vi anmelder flere hadforbrydelser
Trods stigningen, kan tallet være højere. Vi ved, at langt fra alle forhold på området kommer til politiets kendskab, siger PET-chef. Foto: Colourbox
Det seneste år er der sket en stigning i antallet af sager om ekstremistisk kriminalitet, viser PETs årsopgørelse.

En anden trosretning, hudfarve eller seksuel orientering er skyld i flere sager hos politiet.

Det seneste år er der nemlig sket en stigning i antallet af anmeldte forbrydelser, hvor danskere har været udsat for en forbrydelse motiveret af had.

Det viser nye tal fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.

I en årsrapport har PET således opgjort alle tilfælde af overfald, hærværk og lignende, som bunder i det, politiet kalder "ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering".

Her er antallet af sager i 2010 steget til 334 mod 306 sager året før.

Førhen var det op til de enkelte politikredse at indberette det, hvis de oplevede racistiske eller politisk motiverede forbrydelser.

Men i 2009 begyndte PET selv at undersøge landets politikredses døgnrapporter efter hændelser, hvor der kan ligge denne form for årsager bag. Det fik tallet til at stige til 306 fra 175 for året før.

Ifølge PET er tallene dog endnu behæftet med stor usikkerhed.

"Det er fortsat vanskeligt at sige noget præcist om udviklingstendenserne på området, fordi den nye registreringsordning kun har eksisteret i to år. Erfaringsmæssigt ved vi, at langt fra alle forhold på dette område kommer til politiets kendskab," siger chefen for PET, Jakob Scharf, i en pressemeddelelse.