Universiteter frygter milliardtab i 2013
Universiteterne er nervøse for, om regeringen kompenserer dem for de bevillinger, de mister, når globaliseringenspuljen udløber. Foto: Colourbox
Landets universiteter får et hul i kassen på omkring en milliard kroner, når globaliseringsaftalen udløber. Minister lover intet.

Landets universiteter ser allerede nu frem til finansloven for 2013 med tilbageholdt åndedræt.

Til næste år udløber den brede politiske globaliseringsaftale. Og dermed står universiteterne til at miste over en milliard kroner.

"Det helt afgørende for os er, hvad der sker i 2013, fordi der har vi et meget stort fald i forskningsbevillingerne, hvis ikke aftalen bliver fornyet," siger formanden for Danske Universiteter og rektor på Syddanske Universitet, Jens Oddershede, til Newspaq.

Ifølge Danske Universiteters beregninger drejer det sig om 785 millioner til forskning, som bortfalder, mens det er tale om et "trecifret" millionbeløb, som undervisningen risikerer at måtte undvære.

Men uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil ikke love universiteterne noget på forhånd. Han henviser til regeringens forsigtighedsprincip.

"De kan regne med, at regeringen ligesom på dette års finanslov kæmper for veje at finansiere mere uddannelse og forskning. Men vi er nødt til at have et flertal i folketinget med os omkring vores reformer, der blandt skal fylde op der, hvor globaliseringspuljen efterlader et hul," siger Morten Østergaard.

Kan politikerne ikke finde penge vil det stensikkert betyde fyringer, hvilket vil gå hårdt ud over kvaliteten af undervisningen og forskningen, advarer Jens Oddershede.

"Hvis vi skal fjerne en milliard fra vores budget fra 2012 til 2013 kan det selvfølgelig ikke klares uden at reducere i vores indsats, herunder antallet af ansatte," siger han.

Formanden mener, regeringen får svært ved at leve op til sine egne ambitioner, hvis universiteterne igen skal spare fra 2013.

"Jeg har svært ved at forestille mig, at regeringen og oppositionen kan opfylde deres løfter om at styrke dansk forskning og uddannelse og dermed konkurrenceevnen, hvis de lader alle pengene bortfalde fra 2012," lyder det.

I Danske Studerendes Fællesråd er bekymringen mindst lige så stor som i universitetsledelsernes organisation.

"Hvis ikke regeringen sikrer flere midler end i globaliseringspuljen, så kan vi være sikre på, at der bliver fyret lærere på universiteterne. Det vil føre til så lidt undervisning, at flere til at falde fra. Det kan godt være, at regeringen vil have flere til at tage en uddannelse og højne kvaliteten. Men det sikrer man altså ikke med forringelser," siger formand Magnus Pedersen.

Han opfordrer regeringen til at skabe ro om universiteternes økonomier og undgå lappeløsninger i de kommende år.

Morten Østergaard maner til besindighed og nævner flere tiltag fra regeringens reformprogram, der skal sikre universiteternes økonomi i 2013.

"Vi har både skattereform og trepartsaftale foran os. Og hvis vi kan få unge til hurtigere at gennemføre deres uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet, så vil det frigøre ressourcer til at området," siger han.