Ledelsen blev advaret om farlig travlhed før lille pige døde på hospital
Da vicedirektør på Hvidovre Hospital Kurt Stig Jensen havde fået brevene, indkaldte han til møde for at drøfte problematikkerne med afdelingen. (Foto: Foto: Hvidovre Hospital)
Forud for en lille piges død på Hvidovre Hospital var direktionen blevet advaret af de ansatte om, at de frygtede, at travlheden ville gå ud over patientsikkerheden.

To-årige Olivia Sofia Kressener døde i marts af væskemangel på Hvidovre Hospital. Men forud for den lille piges død var ledelsen på hospitalet blevet gjort opmærksom på bekymringer fra personalet på børneafdelingen om travlheden, og man frygtede, at det på et tidspunkt ville koste liv.

Det fremgår af fire breve, som Berlingske har set.

"Det er en uforsvarlig situation, og vi bliver nødt til at slå fast, at vi frygter for vores patienters sikkerhed", står der blandt andet i brevet.

Helle Christiansen er tillidsrepræsentant for Yngre Læger på Børneafdelingen og medunderskriver på et af brevene til ledelsen.

- Vi havde helt afsindigt travlt sidste vinter med flere stress-sygemeldinger. Vi var usikre på, om det var forsvarligt, at vi havde så travlt, siger hun til Berlingske.

Den lille pige døde søndag den 25. marts i år af væskemangel, fordi der angiveligt var skrevet forkert om, at hun havde fået nok væske.

Belastet hele tiden

Helle Christiansen fortæller, at man på afdelingen har en vejledning til personalet at handle ud fra, hvis man kommer ud i en såkaldt ”spidsbelastning”, som det kaldes, når man på afdelingen er så belastet, at man må undlade at gøre nogle af de ting, man plejer.

Men ifølge Helle Christiansen gav det ikke mening at bruge den vejledning, fordi man var under spidsbelastning hele tiden.

Da vicedirektør på Hvidovre Hospital Kurt Stig Jensen havde fået brevene, indkaldte han til møde for at drøfte problematikkerne med afdelingen. Han anerkender, at personalet på børneafdelingen på Hvidovre Hospital var meget pressede og ramt af sygemeldinger i foråret. Derfor blev der også tilført 4,3 millioner kroner ekstra i 2018 ifølge Kurt Stig Jensen.

Han fortæller til Berlingske, at de er meget ked af den lille piges død og tager det alvorligt. Efter at have fået henvendelserne om bekymringerne fra personalet, handlede direktionen på Hvidovre Hospital ifølge Kurt Stig Nielsen hurtigt på det, og ledelsen har derfor levet om til sit ansvar, mener han.

Der er lavet en kerneårsagsanalyse af Olivia Sofia Kresseners død, og her fremgår det, at afdelingen blandt andet har været underbemandet, manglet kompetent personale, og at man skal sikre sig, at planen for behandling og medicin er blevet kommunikeret ordentligt til familien.

via Listen To News