Sygeplejersker: Alle skal punge ud
Sygeplejerskernes formand helt enig i kravet om, at alle skal bidrage til at forhandle og vedligeholde overenskomster, når de nyder godt af dem. Foto: Colourbox
Nyder man godt af goderne, så skal man også bidrage til omkostningerne. Det er sygeplejerskernes formand enig med 3F og Dansk El-Forbund i.

Vil man nyde, så skal man også yde.

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, er helt på linje med 3F og Dansk El-Forbund, der mener, at alle bør bidrage til de omkostninger, det giver at forhandle og vedligeholde overenskomster og efteruddannelseskurser.

"Jeg synes, kun det er rimeligt, at alle betaler for de goder, som de faglige organisationer forhandler hjem. Helt principielt mener jeg, at alle, der nyder godt af goderne, skal være med at finansiere det arbejde, der går forud. Det er simpelthen ikke fair bare at overlade regningen til kollegerne," fastslår Grete Christensen.

3F og Dansk El-forbund har i dag lanceret tankerne om en fond, som alle skal betale til, uanset om de er medlemmer af et LO-forbund, en gul fagforening eller slet ikke er organiserede.

Og Grete Christensen, hvis forbund hører under den store hovedorganisation FTF, deler udgangspunktet. Altså, at alle bør bidrage til fælles goder.

"Rigtig mange medarbejdere på arbejdspladserne tager ansvar og betaler kontingent til deres forhandlingsberettigede faglige organisation, som hver dag arbejder for bedre arbejdsvilkår og overenskomster. Men der er også en gruppe, som ikke bidrager. Eksempelvis fordi de er medlemmer af en gul fagforening eller er uorganiseret," siger Grete Christensen.